Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost

 

Tímto zvláštním oceněním budou oceněni novinářky a novináři, kteří se v delším časovém období a mimořádným způsobem zasloužili o diferencované zpravodajství o sousední zemi a/nebo o společném soužití Čechů a Němců v Evropě.

Touto cenou může být oceněna kontinuální činnost jednotlivých novinářů, ale také novinářské formáty, které si kladou za cíl lepší porozumění mezi lidmi obou zemí.

O toto ocenění se nelze ucházet sám za sebe. Na toto ocenění mohou být novinářky a novináři popř. novinářské formáty nominováni třetími osobami. 

Zvláštní ocenění nemusí být uděleno každý rok. Rozhodnutí, zda bude zvláštní ocenění uděleno, je na zvážení poroty.     

Zvláštní ocenění je čestné a není dotováno.