Porota

 

O udělení ceny v třech kategoriích text, audio a multimédia rozhoduje příslušná nezávislá odborná porota složená ze zástupců obou zemí. Při hodnocení přihlášených příspěvků se poroty řídí Tiskovým kodexem.

text

audio

multimédia