Česko-německá novinářská cena

Česko-německou novinářskou cenou jsou oceňováni novinářky a novináři, kteří informují diferencovaně a bez stereotypů o sousední zemi a přispívají tak k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci.

Cena je vypisována jednou ročně ve třech kategoriích – text, audio a multimédia (včetně TV). Bude udělena nejlepšímu českému a nejlepšímu německému příspěvku v dané kategorii.

Zvláštní cenou Mileny Jesenské bude nadto oceněn jeden německý anebo český příspěvek, zabývající se zvláště přínosným způsobem a se vztahem k aktuálnímu dění tématy, jako je občanská odvaha a multikulturní porozumění či tolerance.

Zvláštním oceněním za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost můžou být ocenění novinářky a novináři či novinářské formáty, kteří se v delším časovém období a mimořádným způsobem zasloužili o diferencované zpravodajství o sousední zemi a/nebo o spoečném soužití Čechů a Němců v Evropě.