Česko-německá novinářská cena 2017 udělena

 
 

Tisková zpráva, 11. listopadu 2017

 

Česko-německý fond budoucnosti udělil v pátek ve spolupráci se Syndikátem novinářů ČR a Německým svazem novinářů (DJV) Česko-německou novinářskou cenu 2017.

Na slavnostním aktu v Dokumentačním centru areálu říšských sjezdů NSDAP v Norimberku byli vyhlášeni vítězové v kategoriích text, audio a multimédia a Zvláštní ceny Mileny Jesenské, kteří byli představeni v laudátiích zástupců poroty a prostřednictvím krátkých filmových portrétů.  

„Touto cenou chceme podpořit novinářky a novináře, kteří i přes sílící protivítr odolávají populistické zkratkovitosti, přestože právě ta zažívá konjunkturu ve všech oblastech – v politice, společnosti i médiích“, uvedl Tomáš Jelínek, ředitel Česko-německého fondu budoucnosti. „Ceny byly ne náhodou předány na symbolickém místě bývalého areálu říšských sjezdů NSDAP, jež jako málokteré jiné ztělesňuje fatální dopady propagandy, založené na paušalizování a klišé, na společnost a vzájemné vztahy nejenom mezi Čechy a Němci.“

Cena byla udělena v kategoriích text, audio a multimédia za nejlepší příspěvek v českém a nejlepší příspěvek v německém jazyce. Zvláštní cenou Mileny Jesenské nadto pořadatelé ocenili příspěvek, zabývající se v souvislosti s  aktuálním děním občanskou odvahou a multikulturním porozuměním či tolerancí mezi oběma zeměmi a jejich soužitím v Evropě. Cena je dotována vždy částkou 2000 eur.  

 

Vítězové Česko-německé novinářské ceny 2017:

Kategorie text:

  • Tomáš Lindner: Sultán v Berlíně, Respekt, 10. 4. 2017
  • Kilian Kirchgeßner: Königin der Früchte, reportagen, 1.7.2016

Kategorie audio:

  • Pavel Polák: Tajemný kořistní fond, Český rozhlas Plus, 14. 2. 2017
  • Peter Lange: „Prag empfing uns wie Verwandte.“ Wie Thomas und Heinrich Mann zu Tschechen wurden, Deutschlandradio Kultur (Zeitfragen), 16. 11. 2016

Kategorie multimédia:

  • Veronika Kupková/ Olga Komarevtseva: Generation N – Deutschböhme, youtube, 13.1.2017
  • Thomas Purschke/ Hans-Jürgen Büsch: „Eine besondere Beziehung“, WDR Fernsehen (Magazin: "Sport inside"), 20. 11. 2016

Zvláštní cena Mileny Jesenské:

  • Lâm Duc Hiên/ Magdalena Sodomková/ Brit Jensen: Yusra plave o život, multimediální stránka (Pageflow), Český rozhlas, Radiožurnál, 4. 8. 2016

 

Více o oceněných příspěvcích:

Kategorie Text

Tomáš Lindner ve svém článku Sultán v Berlíně popisuje komplikovanou situaci Turků v Německu. „Českým čtenářům zprostředkovává téma, se kterým nejsou příliš obeznámeni a jež má celoevropský význam,“ podtrhl ve svém laudatiu Adam Černý.

Německý vítěz v kategorii text, Kilian Kirchgeßner, ve své reportáži Královna ovoce líčí úspěšný životní příběh mladé Češky, která utekla od svého monotónního kancelářského života a proslavila se po celém světě jako vášnivá výrobkyně marmelád. Na jejím příkladě vypráví  článek „mnohé o dnešním Česku“, vyzdvihla ve svém laudatiu Anneke Hudalla.

Kategorie Audio

Český vítěz Pavel Polák ve své reportáži Tajemný kořistní fond vypráví o dosud neznámých německých archiváliích ve sbírkách Českého rozhlasu. „Archivní poklady se tu jeví  i jako metafora vztahů mezi Čechy a Němci. Stále je ještě zapotřebí nějaké ty poklady vyzdvihovat,“ domnívá se  členka poroty Bogna Koreng.

Německá cena v kategorii audio byla udělena Petru Langemu a jeho práci  Praha nás přijala jako své příbuzné. Jak se z Thomase a Heinricha Manna stali Češi. „Příspěvek, jenž vyvolává  hluboké emoce a je nanejvýš aktuální na pozadí současné uprchlické krize a českého postoje k ní,“  uvedl ve svém laudatiu František Černý.


Kategorie Multimédia

Autorské duo  Veronika Kupková a Olga Komarevtseva nechává odsunuté i zůstavší sudetské Němce ve svém filmu Generace N – Čechoněmec vyprávět o jejich  zkušenostech z období po roce 1945. „Díky své vlastní iniciativě a silným lidským výpovědím protagonistů filmu autorky dané téma přiblížily jak německému tak i českému publiku,“ odůvodnila rozhodnutí poroty Bára Procházková.

Německým vítězem v kategorii multimédia se stal Thomas Purschke a Hans-Jürgen Büsch s filmem „Mimořádný vztah“, který pojednává o přátelství mezi českou sportovní legendou Emilem Zátopkem a německým olympijským vítězem Herbertem Schadem. „Autoři vytvořili klasický televizní příspěvek, který vyvolává vzpomínku na olympiádu, běžecká klání, dějiny střední Evropy ve druhé polovině minulého století, politické nepokoje, ale též lidský rozměr oné doby,“  vyzdvihl Michael Hiller ve svém laudatiu.


Zvláštní cena „Milana Jesenská“

Zvláštní cenu posléze získalo česko-vietnamsko-dánské autorské trio za svou multimediální stránku Yusra plave o život. Lâm Duc Hiên, Magdalena Sodomková a Brit Jensen  zde  líčí životní pouť syrské dívky, počínaje jejím útěkem přes balkánskou trasu do Německa až po její účast na olympiádě v Riu. „Před publikem se otevírá celá ta bezedná hloubka uprchlických osudů, se kterou se musejí vypořádat jak uprchlíci, tak i německá společnost a potažmo celá Evropa,“ podtrhla ve svém laudatiu Lída Rakušanová.

O cenu se ucházelo více než 70 příspěvků z nejvýznamnějších médií v obou zemích.

Cenou chtějí pořadatelé ocenit novinářky a novináře, kteří jdou proti trendu rychlého, povrchního zpravodajství a přispívají tak k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci.

 

Porota Česko-německé novinářské ceny 2017:

Porota text:

Petr Brod (novinář a publicista)
Daniel Brössler (Süddeutsche Zeitung)
Adam Černý (Hospodářské noviny, předseda Syndikátu novinářů ČR)
Anneke Hudalla (Evropská akademie Berlín)
Karel Hvížďala (novinář a spisovatel, Český rozhlas aj.)
 

Porota audio:

Libuše Černá (Radio Bremen)
František Černý (novinář a bývalý diplomat)
Bogna Koreng (MDR-Studio Bautzen)
Lída Rakušanová (novinářka a spisovatelka, Deníky aj.) 
Christoph Scheffer (Hessischer Rundfunk)
 

Porota multimédia:

Vojtěch Berger (Český rozhlas)
Michael Hiller (novinář, ředitel Německého svazu novinářů (DJV) Sasko)
Bára Procházková (online portál ČT24)
Frank Überall (WDR, předseda Německého svazu novinářů (DJV))
Blanka Závitkovská (Česká televize)
 

Kontakt:

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
tel: +420 273 167 361
GSM: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz