Soutěž o Česko-německou novinářskou cenu začíná

 

 

Tisková zpráva, 2. června 2016

První ročník Česko-německé novinářské ceny právě startuje. Příspěvky mohou být podávány do 31. 7. 2016.

Cenu vypisuje Česko-německý fond budoucnosti ve spolupráci se Syndikátem novinářů ČR a Německým svazem novinářů.

Udělením ceny chtějí organizátoři ocenit novinářky a novináře, kteří jdou proti trendu rychlého povrchního zpravodajství a přispívají tak k prohloubení vzájemného porozumění.

 „Když jsme začali o vypsání česko-německé novinářské ceny uvažovat, ani nás nenapadlo, jak aktuální se náš záměr stane,“ říká ředitel Česko-německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek. „Mediální zpravodajství má dnes v důsledku migračního diskursu významný vliv na to, jak se Češi a Němci vzájemně vnímají. Právě proto chceme podpořit novinářky a novináře narušující černobílé vidění světa.“

Oceněni by měli být rovněž novinářky a novináři, kteří se ve své práci věnují rozmanitým podobám česko-německého soužití, a čtenářům, posluchačům a divákům nabízejí zajímavá témata mimo rámec běžného zpravodajství. „Média většinou referují pouze o ´velkých´ politických tématech nebo se zaměřují na tzv. ´bad news´,“ dodává Tomáš Jelínek.

Cena je vypisována ve třech kategoriích – text, audio a multimédia. Bude udělena vždy nejlepšímu českému a nejlepšímu německému příspěvku v dané kategorii.

Zvláštní cenou Mileny Jesenské budou nadto oceněny příspěvky zabývající se zvláště přínosným způsobem a ve vztahu k aktuálnímu dění tématy, jako je občanská odvaha a multikulturní porozumění či tolerance.

Novinářka Milena Jesenská (1896–1944) byla ve své době jedním z nejodvážnějších prostředníků mezi Čechy a Němci. Dokonce ani v nacionálně vyhrocené atmosféře těsně před druhou světovou válkou nepodlehla ve svých reportážích tendenci k paušalizování, ale měla před očima vždy osudy konkrétních lidí.

Výše finanční odměny v každé z kategorií činí 2000 euro. Příspěvek do soutěže může přihlásit jeho autor, redakce či třetí osoby,

Přihláška a další informace jsou dostupné na internetu:

www.cesko-nemecka-novinarska-cena.cz

 

Kontakt:

Silja Schultheis
Mail: silja.schultheis@fb.cz
GSM: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení