Česko-německá novinářská cena 2020 udělena

V Praze byla v sobotu večer udělena Česko-německá novinářská cena 2020. V rámci slavnostní inscenace v divadle Studio Hrdinů byli celkem osmi cenami oceněni novináři a novinářky z obou zemí. Kvůli pandemické situaci se udílení cen v letošním roce uskutečnilo bez publika, bylo ovšem živě přenášeno Českou televizí v obou jazycích prostřednictvím streamingu. 

Z celkem 111 zaslaných příspěvků byly ceny v kategoriích text, audio a multimédia uděleny následujícím vítězům: Vladimír Ševela (Hospodářské noviny), Alexandra Mostýn (die tageszeitung), Pavel Šuba (Český rozhlas), Thomas Muggenthaler (Bayerischer Rundfunk/ Bavorský rozhlas), Pavel Polák (Česká televize) a Heike Bittner/ Robert Jahn (MDR/ ARTE). Zvláštní cenu Mileny Jesenské obdržel Jan Beránek (Česká televize) za aktuální příspěvek k tématu občanské statečnosti, porozumění a tolerance. Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost získala Heidi Wolf

„Současná situace, ale krize obecně význam kvalitní žurnalistiky i dobrého sousedství jen podtrhují. Jak v době migrační krize, tak nyní se velmi rychle začalo dařit černobílému vidění světa a různým předsudkům a stereotypům. V takové chvíli a nejen v ní je role novinářů nezastupitelná. Přiblížit děje kolem nás z jiného úhlu pohledu, vyhmátnout skryté, ale podstatné příběhy, díky nimž naše sousedy i sami sebe lépe poznáme, ale především dát si tu práci a jít do hloubky, pochopit kontext, ověřit fakta, dostat se k lidem, jejichž příběhy nás obohatí a pak nám to zprostředkovat, to je pro každého z nás i pro celou naši společnost obrovská hodnota. A pro dobré česko-německé vztahy podmínka sine qua non. Bez hlubšího poznání nemůže být opravdové porozumění“, uvedli Petra ErnstbergerTomáš Jelínek, ředitele Česko-německého fondu budoucnosti. 

Cenou vyznamenává Česko-německý fond budoucnosti společně s novinářskými svazy obou zemí (Deutscher JournalistenverbandSyndikát novinářů ČR) již popáté novinářky a novináře, kteří poutavým, nezaujatým a do souvislostí zasazeným zpravodajstvím vzbuzují zájem o sousedy a přispívají k hlubšímu porozumění mezi lidmi obou zemí.   

Slavnostní udílení cen zahájil proslovem filozof Miroslav Petříček z Karlovy univerzity: 

 „Nejde jen o to, že díky žurnalistice víme zde o tom, co se děje tam, a tam se dozvídají, co je nového tady. Tato komunikace totiž nejen poučuje, nýbrž i učí – novinář je očitý svědek našich sebeklamů, jakmile láme naši neochotu připustit, že odtamtud vypadáme jinak, než si tady myslíme, že vypadáme. A je dokonce možné, že právě tyto mosty přes iluze a „alternativní fakta“ jsou dnes vůbec nejdůležitější“. 

Vítězky a vítězové 

Kategorie Text

V kategorii text byla vyznamenána Alexandra Mostýn za svůj článek Totgesagte leben länger [Ti, co byli prohlášeni za mrtvé, žijí déle] uveřejněný 17.11.2019 v deníku tageszeitung taz. U příležitosti 30. výročí sametové revoluce autorka navzájem konfrontovala vzpomínky pamětníků z opačných táborů a německému čtenáři objasnila údajnou roli Ludvíka Zifčáka, spolupracovníka komunistické tajné služby, během sametové revoluce a jeho pozdější názory. „Alexandře Mostýnové se v její reportáži podařilo postihnout, jak se zásadní historické události proměňují v perspektivě jejich účastníků, zvláště těch, kteří se pokládají za jejich spolutvůrce,” zdůraznil člen poroty Adam Černý ze Syndikátu novinářů ČR ve svém laudatiu.

Česká cena v kategorii text byla udělena Vladimíru Ševelovi a jeho reportáži Kohout? Spadl ze schodů… , Hospodářské noviny, 30.8.2019. Autor se v ní vydává do Dolní Lužice a osvětluje kulturu a identitu Lužických Srbů a jejich snahy o zachování starých tradic.
„Ševela příhodně nenapsal příběh o folklóru, ale velmi vnímavou reportáž o sebereflexi v komplikovaném světě a o tom, jak se snaha být „náš“ občas také přetočí do odmítání všeho cizího. Nejedná se o příběh o malém světě Lužických Srbů. Jedná se o příběh o našem světě,” ocenil reportáž člen poroty Daniel Brössler z deníku Süddeutsche Zeitung.

Kategorie Audio

Německou cenu v kategorii audio získal Thomas Muggenthaler za jeho rozhlasový feature Als Kind in Auschwitz – die letzten Überlebenden erinnern sich [Jako dítě v Osvětimi – poslední přeživší vzpomínají], Bayerischer Rundfunk, 4.4.2020. Autor v něm dokumentuje bolestné vzpomínky osob přeživších holocaust, které musely jako děti trpět v Osvětimi. „Thomas Muggenthaler vytvořil svým feature mimořádný dobový dokument a využil při tom jedné z posledních šancí. Pamětníkům, kteří jako děti přežili koncentrační tábor, dává prostor ke vzpomínkám, ale také k tomu, aby své prožitky o několik desetiletí později mohli popsat a možná i pochopit to, co se tehdy kolem nich a s nimi dělo. Díky citlivé zdrženlivosti autora i vypravěčky vzniká pro poslední přeživší koncentračních táborů důstojný prostor pro vzpomínku – a varování,“ zdůrazňuje členka poroty Bogna Koreng, MDR, Sorbische Redaktion.

Z Česka byl vyznamenán Pavel Šuba z Českého rozhlasu. Ve své rozhlasové reportáži Morgenland, Český rozhlas, 1.1.2020, se vydává po stopáchzmizelé německé osady Morgenland v Jeseníkách, která zanikla po odsunu původního německého obyvatelstva v roce 1946. „Pavel Šuba se zabývá tématem, které bylo už mnohokrát zpracováno: stínem odsunu Němců ze Sudet. A přece se mu podařilo jedinečné rozhlasové zpracování. Jako archeolog opatrně odkrývá svůj osobitý příběh. Vytváří tak celistvé podání historie 20. století,“ vyzdvihuje členka poroty Libuše Černá, Německý svaz novinářů Brémy.

Kategorie Multimédia

V kategorii multimédia cenu získali Heike BittnerRobert Jahn za dokumentární film Weitermachen in der Krise – Leben mit geschlossenen Grenzen [Pracují dál i v krizi – Život se zavřenými hranicemi], ARTE (TV), 16. 4. 2020. Film přináší portréty lidí z trojmezí mezi Německem, Českem a Polskem, pro něž se Evropa bez hranic stala součástí všedního dne, avšak kvůli náhlému uzavření hranic z důvodu koronavirové pandemie byli postaveni před obtížná rozhodnutí a výzvy. „Dokumentární film ukazuje současnou provázanost regionu na pomezí Česka, Německa a Polska, stejně jako každodenní soužití lidí, kteří najednou čelí společné hrozbě – nevypočitatelné nemoci. Jeho síla je v lidskosti a upřímnosti protagonistů. Kamera doprovází každého z nich při rozhodování, jak se má krizové situaci postavit a jak ji zvládnout,“ oceňuje dokument členka poroty Blanka Závitkovská, Česká televize. 

Za českou stranu byla vyznamenána série reportáží Německé pobřeží očima Pavla Poláka, vysílaná v České televizi 14. 9. 2019. Autor cestuje podél německého pobřeží a v rámci třinácti krátkých reportáží portrétuje místní lidi a jejich vztah k regionu. „Pavel Polák objevuje místa, která v průvodcích nenajdete, a k těm známým přidává vždycky něco nového navíc – se znalostí reálií, s citem pro příběh a smyslem pro detail se dokázal napojit na každé z míst a vyprávět o jeho výjimečnosti s vtipem i důvtipem. Svým pozorovacím talentem a zkušeností zpravodaje v Německu přidává postřehům nadhled a humor,” chválí vítězný příspěvek členka poroty Blanka Závitkovská, Česká televize. 

Zvláštní cena Mileny Jesenské 

Zvláštní cenu Mileny Jesenské získal Jan Beránek a jeho dokumentární film Nikam nepatřit, Česká televize, 26.12.2019. Vypráví příběh Kurta Taussiga, který v mládí utekl z Teplic před nacisty do Velké Británie a odtud bojoval proti nacistickému režimu. „Příběhy německy mluvících Čechoslováků židovského původu potvrzují, že věci byly komplikovanější. Že jejich loajalita k vlasti se musela prosadit navzdory protiněmeckým náladám a někdy i antisemitismu. Že i když chtěli bojovat na straně těch „dobrých“, mluvili jazykem těch „zlých“, a nejdřív tak nepatřili nikam, jak naznačuje i název dokumentu,“ vyzdvihuje člen poroty Vojtěch Berger z investigativního portálu Hlídacipes.org.

Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost 

Nositelkou zvláštního ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost se v roce 2020 stala Heidi Wolf. Tato novinářka z česko-bavorského pohraničí zasvětila svůj život tomu, aby se lidé z obou stran hranice mohli lépe poznat – a aby tak železná opona padla nejen politicky a na papíře, ale také v myšlení a vnímání lidí, kteří v těsné blízkosti hranice žijí. „Málokdo dokáže stavět mosty mezi světy tak věrohodně jako Heidi Wolf. Celkem má za sebou na 700 reportáží a příspěvků pro Bavorský rozhlas na téma česko-německé sousedství. Ve svých reportážích se s neobyčejnou empatií věnovala lidem na obou stranách hranice. Jejich všedním starostem a radostem, jejich tradicím a zvykům, jejich snům,” zdůrazňuje členka poroty Lída Rakušanová, nezávislá novinářka (Český rozhlas, Česká televize aj.) a pražská korespondentka listu Passauer Neue Presse.