Porota

O tom, komu bude Česko-německá novinářská cena udělena, rozhodují v příslušných kategoriích porotci z České republiky a z Německa. Jsou to zkušení novináři, které pojí znalost obou zemí a také touha po kvalitní žurnalistice.

Naši porotci

Porotce předešlých ročníků novinářské ceny si zatím můžete prohlédnout v archivu.