Heidi Wolf: Stavitelka mostů

Nositelkou Zvláštního ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost se v roce 2020 stala Heidi Wolf. Tato novinářka z česko-bavorského pohraničí zasvětila svůj život tomu, aby se lidé z obou stran hranice mohli lépe poznat – a aby tak železná opona padla nejen politicky a na papíře, ale také v myšlení a vnímání lidí, kteří v těsné blízkosti hranice žijí.

Nominujte příspěvek, který vás zaujal

Do novinářské ceny se může zapojit každý. Sledujete média a čas od času vás zaujme novinářské dílo, které zemi souseda přibližuje vynikajícím způsobem? Dejte nám o něm vědět!

Cena Mileny Jesenské

Naše společnost potřebuje občanskou statečnost, porozumění, toleranci. Cena Mileny Jesenské je oceněním pro novináře, kteří je svou tvorbou posilují.

Jan Beránek: Nikam nepatřit

Jan Beránek: Nikam nepatřit

Zvláštní ocenění

Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost náleží autorům a novinářským počinům, jejichž přínos pro česko-německé sousedství je opravdu trvalý.

Heidi Wolf: Stavitelka mostů

Heidi Wolf: Stavitelka mostů

Oceňujeme nejlepší příspěvky o sousední zemi

Česko-německou novinářskou cenou již šestým rokem podporujeme práci novinářů, kteří přispívají k hlubšímu porozumění mezi Čechy a Němci. Objektivně, nezávisle a bez předsudků.

Petr Pithart

Ve světě informačního znečištění jsou opravdoví novináři nezastupitelní. Česko-německá novinářská cena je oceněním pro ty, kdo se hodnotným způsobem zajímají o lidi na druhé straně hranice: Češi o Němce a Němci o Čechy.

Petr Pithart

Aktuality

Česko-německá novinářská cena 2020 udělena

V Praze byla v sobotu večer udělena Česko-německá novinářská cena 2020. V rámci slavnostní inscenace v divadle Studio Hrdinů byli celkem osmi cenami oceněni novináři a novinářky z obou zemí. …
Logo Česko-německého fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti

Podporujeme celé spektrum společných česko-německých aktivit, sahajících od kultury a školství až po partnerství obcí a opravu památek.

Víme, že jestli si chceme opravdu rozumět, musíme se vzájemně znát: proto podporujeme kvalitní českou a německou žurnalistiku, která k tomu napomáhá.