Heike Bittner a Robert Jahn: Jedeme dál i v době krize. Život se zavřenými hranicemi.

Od pádu železné opony jsme si zvykali, že hranice mezi Českou republikou a Německem začala ztrácet význam. Pro mnohé Čechy i Němce se postupně stala pouhou formalitou a zařídili si život na obou jejich stranách. Jarní příchod koronavirové epidemie ji však nečekaně a děsivě rychle znovu uzavřel: a před náročná rozhodnutí postavil právě ty Evropany, kteří se rozhodli žít bez ní. Právě tomuto problému věnovali svou pozornost Heike Bittner a Robert Jahn. Připravili v MDR reportáž pro redakci ARTE, v níž za pomoci několika přeshraničních osudů ilustrovali, co život s hranicí a bez hranice vlastně znamená. 

Vítězné příspěvky 2020

Každý rok předáváme ocenění novinářům, kteří prohlubují vzájemné poznání mezi Čechy a Němci.

Pavel Šuba: Příběh osady Morgenland – Poprvé ji srovnali se zemí Švédi, zanikla ale až s poválečným odsunem

Pavel Šuba: Příběh osady Morgenland – Poprvé ji srovnali se zemí Švédi, zanikla ale až s poválečným odsunem

Kdesi v kopcích Jeseníku stojí mohutný, vzrostlý jasan. Pro děti, tábořící na nedaleké Malé Morávce, je to oblíbené výletní místo. Před třiceti lety byl jedním z těchto dětí i Pavel Šuba,…

Thomas Muggenthaler: Jako dítě v Osvětimi

Thomas Muggenthaler: Jako dítě v Osvětimi

Jedna věc je znát historická fakta. Něco jiného však je skutečně chápat, jak dějinné události ovlivnily životy lidí. Thomas Muggenthaler vystudoval politologii. Nejrůznějšími informacemi, koncepty a teoriemi o dějinách 20. století…

Pavel Polák: Postřehy odjinud: Německé pobřeží očima Pavla Poláka

Pavel Polák: Postřehy odjinud: Německé pobřeží očima Pavla Poláka

Německé pobřeží kdysi bývalo místem rekreace desetitisíců obyvatel Československa. V posledních letech se obliba nejen Baltského, ale také Severního moře mezi Čechy opět zvětšuje. Pavel Polák pro ně však…

Heike Bittner a Robert Jahn: Jedeme dál i v době krize. Život se zavřenými hranicemi.

Heike Bittner a Robert Jahn: Jedeme dál i v době krize. Život se zavřenými hranicemi.

Od pádu železné opony jsme si zvykali, že hranice mezi Českou republikou a Německem začala ztrácet význam. Pro mnohé Čechy i Němce se postupně stala pouhou formalitou a zařídili si život…

Vladimír Ševela: Kohout? Spadl ze schodů…

Vladimír Ševela: Kohout? Spadl ze schodů…

Co je to, co vytváří naši identitu, co nás spojuje s minulými generacemi? Vladimír Ševela, redaktor víkendové přílohy Hospodářských novin, se při svém hledání přesahů minulosti do současnosti vydal k Lužickým…

Alexandra Mostýn: Ti, kdo jsou prohlášeni za mrtvé, žijí déle

Alexandra Mostýn: Ti, kdo jsou prohlášeni za mrtvé, žijí déle

17. listopad 1989 přinesl zlomové události v moderních československých dějinách. Při příležitosti 30. výročí pádu komunistického režimu konfrontovala Alexandra Mostýn ve své reportáži pro německý deník taz vzpomínky pamětníků z obou táborů. Na…

Cena Mileny Jesenské

Naše společnost potřebuje občanskou statečnost, porozumění, toleranci. Cena Mileny Jesenské je oceněním pro novináře, kteří je svou tvorbou posilují.

Jan Beránek: Nikam nepatřit

Jan Beránek: Nikam nepatřit

Jsou lidé, kteří nezapadají mezi běžné kategorie, jakými jsme si zvykli škatulkovat svět. Historie na ně zapomíná a současnost příliš neví, co si s nimi počít. Mezi takové rozhodně patřili…

Zvláštní ocenění

Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost náleží autorům a novinářským počinům, jejichž přínos pro česko-německé sousedství je opravdu trvalý.

Heidi Wolf: Stavitelka mostů

Heidi Wolf: Stavitelka mostů

Nositelkou Zvláštního ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost se v roce 2020 stala Heidi Wolf. Tato novinářka z česko-bavorského pohraničí zasvětila svůj život tomu, aby se lidé z obou stran hranice…

Oceňujeme nejlepší příběhy o sousední zemi

Česko-německou novinářskou cenou již pátým rokem podporujeme práci novinářů, kteří přispívají k hlubšímu porozumění mezi Čechy a Němci. Objektivně, nezávisle a bez předsudků.

Petr Pithart

Ve světě informačního znečištění jsou opravdoví novináři nezastupitelní. Česko-německá novinářská cena je oceněním pro ty, kdo se hodnotným způsobem zajímají o lidi na druhé straně hranice: Češi o Němce a Němci o Čechy.

Petr Pithart

Aktuality

Česko-německá novinářská cena 2020 udělena

V Praze byla v sobotu večer udělena Česko-německá novinářská cena 2020. V rámci slavnostní inscenace v divadle Studio Hrdinů byli celkem osmi cenami oceněni novináři a novinářky z obou zemí. Kvůli…

Nominujte příběh, který vás zaujal

Do novinářské ceny se může zapojit každý. Sledujete média a čas od času vás zaujme novinářské dílo, které zemi souseda přibližuje vynikajícím způsobem? Dejte nám o něm vědět!

Česko-německý fond budoucnosti

Podporujeme celé spektrum společných česko-německých aktivit, sahajících od kultury a školství až po partnerství obcí a opravu památek.

Víme, že jestli si chceme opravdu rozumět, musíme se vzájemně znát: proto podporujeme kvalitní českou a německou žurnalistiku, která k tomu napomáhá.