Heike Bittner a Robert Jahn: Jedeme dál i v době krize. Život se zavřenými hranicemi.

Od pádu železné opony jsme si zvykali, že hranice mezi Českou republikou a Německem začala ztrácet význam. Pro mnohé Čechy i Němce se postupně stala pouhou formalitou a zařídili si život na obou jejich stranách. Jarní příchod koronavirové epidemie ji však nečekaně a děsivě rychle znovu uzavřel: a před náročná rozhodnutí postavil právě ty Evropany, kteří se rozhodli žít bez ní. Právě tomuto problému věnovali svou pozornost Heike Bittner a Robert Jahn. Připravili v MDR reportáž pro redakci ARTE, v níž za pomoci několika přeshraničních osudů ilustrovali, co život s hranicí a bez hranice vlastně znamená. 

Cena Mileny Jesenské

Naše společnost potřebuje občanskou statečnost, porozumění, toleranci. Cena Mileny Jesenské je oceněním pro novináře, kteří je svou tvorbou posilují.

Jan Beránek: Nikam nepatřit

Jan Beránek: Nikam nepatřit

Zvláštní ocenění

Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost náleží autorům a novinářským počinům, jejichž přínos pro česko-německé sousedství je opravdu trvalý.

Heidi Wolf: Stavitelka mostů

Heidi Wolf: Stavitelka mostů

Oceňujeme nejlepší příběhy o sousední zemi

Česko-německou novinářskou cenou již šestým rokem podporujeme práci novinářů, kteří přispívají k hlubšímu porozumění mezi Čechy a Němci. Objektivně, nezávisle a bez předsudků.

Petr Pithart

Ve světě informačního znečištění jsou opravdoví novináři nezastupitelní. Česko-německá novinářská cena je oceněním pro ty, kdo se hodnotným způsobem zajímají o lidi na druhé straně hranice: Češi o Němce a Němci o Čechy.

Petr Pithart

Aktuality

Česko-německá novinářská cena 2020 udělena

V Praze byla v sobotu večer udělena Česko-německá novinářská cena 2020. V rámci slavnostní inscenace v divadle Studio Hrdinů byli celkem osmi cenami oceněni novináři a novinářky z obou zemí. Kvůli…

Nominujte příběh, který vás zaujal

Do novinářské ceny se může zapojit každý. Sledujete média a čas od času vás zaujme novinářské dílo, které zemi souseda přibližuje vynikajícím způsobem? Dejte nám o něm vědět!

Česko-německý fond budoucnosti

Podporujeme celé spektrum společných česko-německých aktivit, sahajících od kultury a školství až po partnerství obcí a opravu památek.

Víme, že jestli si chceme opravdu rozumět, musíme se vzájemně znát: proto podporujeme kvalitní českou a německou žurnalistiku, která k tomu napomáhá.