Oceňujeme nejlepší žurnalistiku o sousední zemi

Česko-německá novinářská cena vyzdvihuje kvalitní, objektivní a nezávislé zpravodajství o tom, co se v sousední zemi děje a proč. Již šestým rokem proto oceňujeme novináře, kteří nad rámec běžného zpravodajství vyhledávají témata, lidi a příběhy, které dovedou veřejnosti přiblížit sousední zemi a její obyvatele.

Petr Pithart

Ve světě informačního znečištění jsou opravdoví novináři nezastupitelní. Česko-německá novinářská cena je ocenění pro ty, kteří se hodnotným způsobem zajímají o lidi na druhé straně hranice: Češi o Němce a Němci o Čechy.

Petr Pithart

Znát dobře svého souseda

Česko-německá novinářská cena je ocenění pro novináře, jejichž práce napomáhá k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci.

Každoročně jí vyznamenáváme nejlepší české a německé novinářské počiny, díky nimž má veřejnost možnost lépe pochopit, co se v zemi souseda děje: ať už se jedná o politiku, kulturu, hospodářství nebo aktuální společenský vývoj.

Oceňujeme kvalitní žurnalistiku – díla vznikající na základě hluboké odbornosti autora, nezávisle a bez předsudků.

Při hledání toho nejlepšího si všímáme příspěvků, které vznikly jako text, audio nebo multimédia. Cenu získá to nejlepší české a nejlepší německé novinářské dílo v každé z těchto kategorií. Vítězství je spojeno s finanční odměnou ve výši 2 000 EUR.

Zvláštní cena Mileny Jesenské

Oceněním se hlásíme k odkazu neobyčejné ženy a novinářky Mileny Jesenské. Každá doba totiž potřebuje osobnosti a činy, vyjadřující občanskou statečnost a zasazující se o multikulturní porozumění, toleranci a soužití obyvatel obou zemí ve společné Evropě.

Zvláštní cenu Mileny Jesenské získá autor novinářského díla, který tímto pohledem nazírá a obzvlášť hodnotným způsobem reflektuje aktuální dění ve společnosti. Laureátovi náleží také finanční odměna ve výši 2 000 EUR.

Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost

Teprve když člověk věnuje práci dostatečný čas, může ji opravdu porozumět. Teprve když se do ní ponoří srdcem, může tak inspirovat ostatní.

Tímto oceněním vyzdvihujeme práci novinářů a novinářek, či novinářské formáty, kteří dlouhodobě a mimořádným způsobem informují veřejnost o sousední zemi, respektive o společném soužití Čechů a Němců v Evropě.

Zvláštní ocenění není honorováno finančním příspěvkem. Porota má právo sama rozhodnout, zda jej v daném roce udělí, či nikoliv.

Pořadatelé

Česko-německou novinářskou cenu vyhlašuje a organizačně zajišťuje Česko-německý fond budoucnosti. Jeho partnery jsou instituce nejpovolanější – Syndikát novinářů ČR a Německý svaz novinářů.

Vítězové Česko-německé novinářské ceny dovedou překonávat hranice

Laureáti

Laureáty Česko-německé novinářské ceny spojuje jedna věc. Vědí, že hluboké příběhy a inspirativní osudy dokáží překonávat hranice. Mají dobrý úsudek, bystrý postřeh a na svět se dívají z různých perspektiv. Vytvářejí komunitu lidí, pro které svět nekončí za dveřmi vlastního domu, ale zájem o souseda je přirozenou podmínkou dobrého evropského společenství.

Pravidla soutěže

Zajímá Vás, jakými pravidly se udílení Česko-německé novinářské ceny řídí? Najdete je popsaná ve statutu ceny.

Zapojte se

Spolutvůrcem novinářské ceny se může stát každý. Podpořte spolu s námi svět kvalitní česko-německé žurnalistiky.

Příběhy

Lída Rakušanová: Hlas svobody

Lída Rakušanová: Hlas svobody

Nositelkou Zvláštního ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost se v roce 2022 stala Lída Rakušanová. Výrazná osobnost československého exilu ale i polistopadové éry, která téměř…

Kilian Kirchgeßner: „Musíš si přestat myslet, že každý západní podnikatel je třikrát chytřejší než ty“

Kilian Kirchgeßner: „Musíš si přestat myslet, že každý západní podnikatel je třikrát chytřejší než ty“

„Proč bychom, proboha, neměli expandovat na Západ jen proto, že pocházíme z Východu?” ptá se český miliardář Tomáš Čupr, majitel firmy Rohlík.cz. Po úspěchu v…

Štěpán Vizi & Filip Rambousek: Ztrácíme půdu pod nohama: jak zemědělství proměňuje klima a naši krajinu?

Štěpán Vizi & Filip Rambousek: Ztrácíme půdu pod nohama: jak zemědělství proměňuje klima a naši krajinu?

Klimatická a energetická politika – jedny z mála témat, ve kterých se přístupy Čechů a Němců v posledních letech rozcházejí. Mladí rozhlasoví novináři Štěpán Vizi…