Podmínky účasti na Česko-německé novinářské ceně 2024

  • Přihlášené příspěvky musí být poprvé publikovány v českojazyčném nebo německojazyčném médiu nebo na internetu v období mezi 1. červencem 2023 a 30. červnem 2024.
  • Příspěvek do soutěže může přihlásit jeho autor, redakce nebo jiná osoba.
  • Do každé ze tří kategorií smí autor / redakce / jiná osoba přihlásit maximálně dva příspěvky stejného autora. 
  • Přihlášeny mohou být také vícedílné cykly nebo tištěné přílohy, pokud jednotlivé části tvoří jeden tematický celek.
  • Přihlášeny mohou být také společné příspěvky více autorů
  • Laureáti, kteří ocenění získali v předchozích třech ročnících, jsou vyloučeni ze soutěže ve stejné kategorii, v níž byli oceněni.

Konečným termínem podání přihlášky je 30. 6. 2024. Přihlášky se podávají online prostřednictvím webového rozhraní.

Neúplné nebo chybné nominace nebudou zohledněny. Nepravdivé údaje jsou důvodem k vyloučení ze soutěže. Právní cesta je vyloučena. Členové poroty se o cenu ucházet nemohou. 

Kategorie text

Přihlášené příspěvky musí být poprvé publikovány v českojazyčném nebo německojazyčném médiu v období mezi 1. červencem 2023 a 30. červnem 2024.

Ze soutěže jsou vyloučeny příspěvky publikované v zaměstnaneckých, spolkových nebo zákaznických médiích.

Psané příspěvky předkládejte online ve formátu PDF. Dokument PDF musí být identický s publikovaným originálem, přičemž z něj musí být zřejmé datum publikování a zdroj.

Kategorie audio

Přihlášené příspěvky musí být poprvé odvysílany v českojazyčném nebo německojazyčném médiu v období mezi 1. červencem 2023 a 30. červnem 2024. Délka příspěvků nesmí přesáhnout 55 minut.

Ze soutěže jsou vyloučeny příspěvky publikované v zaměstnaneckých, spolkových nebo zákaznických médiích.

Audio příspěvky (ve formátu mp3) předkládejte online společně s příslušným přepisem (ve formátu PDF).

Kategorie multimédia 

Přihlášené příspěvky musí být poprvé publikovány v českojazyčném nebo německojazyčném médiu v období mezi 1. červencem 2023 a 30. červnem 2024. Délka příspěvků nesmí přesáhnout 60 minut.

Ze soutěže jsou vyloučeny příspěvky publikované v zaměstnaneckých, spolkových nebo zákaznických médiích.  

Multimediální příspěvky (ve formátu MPG nebo AVI) předkládejte online společně s příslušným přepisem (ve formátu PDF).

Autorská práva

Autorská práva účastníků zůstávají u zaslaných příspěvků zachována. Přihlášením do soutěže je pořadatelé soutěže získávají právo uveřejnit zaslané textové příspěvky, audio příspěvky nebo multimediální příspěvky za účelem realizace a propagace Česko-německé novinářské ceny a s ní souvisejících publikací.

Oceněné příspěvky mohou organizátoři soutěže uveřejnit v plném rozsahu nebo jeho zkrácené části ve vlastních tištěných nebo online publikacích souvisejících s Česko-německou novinářskou cenou.

Přihlášením do soutěže uchazeč potvrzuje, že s podmínkami účasti souhlasí.