Česko-německá novinářská cena 2021 udělena

Česko-německý fond budoucnosti v pátek večer udílel v Brně Česko-německé novinářské ceny 2021. V rámci slavnostní inscenace v budově Tržnice na Zelném trhu bylo za přítomnosti řady novinářů, čestných hostů a široké veřejnosti z obou zemí osmi cenami oceněno celkem třináct českých a německých autorů. V živém přenosu České televize mohli slavnostní událost sledovat nejen čeští diváci, ale i diváci německé televizní stanice MDR.

Z celkem 91 zaslaných příspěvků si ceny v kategoriích text, audio a multimédia odnesli tito vítězové: Tomáš Lindner (Respekt), Renate Zöller (Kulturkorrespondenz östliches Europa), Václav Jabůrek / Ladislav Novák (Český rozhlas), Markéta Kachlíková (Radio Prague International), Vít Poláček / Matthias Schmidt (Česká televize / MDR/ ORF/ Arte)Danko Handrick/ Christian Gramstadt (ARD). Zvláštní cenu Mileny Jesenské obdrželi Karolína Kripnerová, Janek Rous a Vojtěch Sigmund (artyčok.tv a Architekti bez hranic) za aktuální příspěvek věnující se občanské angažovanosti v architektuře. Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost získal Steffen Neumann.

Slavnostní udílení cen zahájil proslovem předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský

„Vážím si velice toho, že již po dlouhou dobu přesahující několik desetiletí, žijeme spolu s našimi německými sousedy v přátelství a spolupráci, která nás doprovází při společném a vzájemném úsilí o lepší svět. Dnes jsme svědky slavnostního udílení Česko-německé novinářské ceny. Je to ocenění pro novináře, jejichž práce napomáhá k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci. Ocenění, které má nedocenitelný význam nejen pro současné laureáty, ale pevně věřím, že i pro další období vzájemných vztahů našich národů a českých a německých novinářů.“

Pavel Rychetský

Petra ErnstbergerTomáš Jelínek, ředitelé Česko-německého fondu budoucnosti, který cenu pořádá, uvedli:

„V průběhu posledního roku se přirozený přeshraniční kontakt mezi Čechy a Němci značně omezil. Pandemie koronaviru a také opatření proti jejímu šíření otřásly to, na co jsme si tak zvykli a brali to jako samozřejmost: přirozené setkávání Čechů a Němců. V takových krizových dobách je možná víc než kdy jindy nutná potřeba kvalitního žurnalismu, který dovede o dění u sousedů informovat bez zaujetí, bez předsudků a se snahou zprostředkovat ho co nejopravdověji veřejnosti ve vlastní zemi. Koroně navzdory jsme však velmi rádi, že uzavřené společné hranice nejsou to jediné, o čem čeští a němečtí novináři v uplynulém roce informovali: těší nás, že dovedli rozeznávat důležitost i jiných aktuálních společenských a historických témat a věnovat jim pozornost.”

Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek

Česko-německou novinářskou cenu uděluje Česko-německý fond budoucnosti společně s novinářskými svazy obou zemí (Deutscher Journalistenverband a Syndikát novinářů ČR), mediálním partnerem slavnostního předávání cen 2021 je Česká televize.

Vítězky a vítězové 

Kategorie Text

V kategorii Text byla vyznamenána Renate Zöller za svůj článek Prags Großstadtwinzer der Gründerzeit [Pražský velkoměstský vinař z období průmyslové revoluce] uveřejněný 26. 2. 2021 v magazínu Kulturkorrespondenz östliches Europa, v němž představuje kulturně-historické dědictví pražského německého průmyslníka Moritze Gröbeho. „Porotu obzvlášť zaujaly promyšlené odbočky, které autorka opakovaně suverénně a elegantně v textu používá: mezi rodinným příběhem Gröbových a hospodářskými dějinami Čech; mezi úctyhodným historickým dědictvím Královských Vinohradů a pohodovými lisovacími experimenty, kterým se dnes ve vinohradě věnuje vinař Pavel Bulánek,” uvedla zástupkyně poroty Anneke Hudalla z mezinárodní novinářské organizace n-ost ve svém laudatiu. 

Česká cena v kategorii text byla udělena Tomáši Lindnerovi a jeho reportáži Zvládli to?, který otiskl 30. 8. 2020 týdeník Respekt. Pět let poté, co naplno propukla uprchlická krize, se autor vydal do sousední země a hledal odpověď na otázku, jak se Německu příliv uprchlíků a zejména jejich integraci podařilo zvládnout. „Jedno ze základních pravidel novinařiny zní: Nemůžeš napsat všechno, ale nesmíš nic vynechat. A Tomáš Lindner nic nevynechává, pozorně naslouchá, pečlivě zaznamenává – a především se nesnaží vydolovat odpověď, která by se mu trefně po česku řečeno jen hodila do krámu,” zdůvodňuje Adam Černý ze Syndikátu novinářů rozhodnutí poroty.

Kategorie Audio

Německou cenu v kategorii audio získala Markéta Kachlíková za svůj rozhlasový feature Sancta Familia: Ein Weihnachtsgeschenk nach 80 Jahren [Sancta Familia: vánoční dárek po osmdesáti letech], který odvysílala stanice Radio Prague International 25. 12. 2020. Autorka v něm sleduje osudy rodiny Welsů – a zároveň zánik mnohonárodnostní normality meziválečného Československa. „Markéta Kachlíková se v patnácti rozhlasových minutách soustředila na to, co tvoří sílu příběhu této židovské rodiny: na její plány a naděje, na její sny v konfrontaci s předtuchou temné budoucnosti. Vnímavé publikum tak dostalo příležitost příběh nejen poslouchat, ale i prožívat,” uvedla za porotu Lída Rakušanová, nezávislá novinářka (Český rozhlas, Česká televize aj.) a pražská korespondentka listu Passauer Neue Presse.

Českou cenu v této kategorii získala dvojice autorů Václav JabůrekLadislav Novák za svou reportáž Zaostřeno na uzavřené česko-saské hranice, kterou odvysílal Český rozhlas Plus 28. 2. 2021. Autoři se v době vrcholící koronavirové krize a uzavřených hranic vydali do terénu prozkoumat, co konkrétně omezení pohybu na hranicích znamenalo po stránce politické, právní, ale zejména lidské. „Oba novináři ve své společné reportáži přesvědčivě a autenticky ukázali, jak hustě propletené jsou česko-německé vazby v pohraničí. Měli skvělý nápad a zrealizovali jej na špičkové úrovni,” říká ve svém laudatiu Libuše Černá, Německý svaz novinářů Brémy.

Kategorie Multimédia

V kategorii multimédia cenu získali Danko HandrickChristian Gramstadt za reportáž Obchod se závislostí – Česko bojuje s pervitinem [Das Geschäft mit der Sucht – Tschechiens Kampf gegen Crystal Meth], kterou připravili pro MDR a televize jej odvysílala v rámci cyklu Heute im Osten Reportage dne 13. března 2021. Věnují se v ní nejen spolupráci českého a německého podsvětí při pašování českého pervitinu do Německa, ale také součinnosti policejních složek obou zemí v boji proti společnému nepříteli. „Danko Handrick a Christian Gramstadt vytvořili solidní podklad pro debatu o metamfetaminu zbavenou veškerých tabu: věcnou a klidnou. Přesně to dělá z příspěvku film, který rozhodně stojí za shlédnutí,” odůvodnil rozhodnutí zástupce poroty Michael Hiller, Německý svaz novinářů.

Dalšími vítězi této kategorie se stala česko-německá autorská dvojice Vít PoláčekMatthias Schmidt. Ve dvoudílném dokumentu Odsun – Vertreibung, na němž se koprodukčně podílela Česká televize, MDR, ORF a Arte, se věnují odsunu a vyhnání původního německého obyvatelstva z Československa – a události, jež má většinová společnost tendence vnímat černobíle, líčí s nebývalou živostí, barevností, rozmanitostí a mnohostranností. Vojtěch Berger z investigativního portálu Hlídacipes.orgza porotu zdůvodnil udělení ceny těmto autorům následovně: „Matthias Schmidt a Vít Poláček se důsledně dívají na odsun očima „těch druhých“. Jak ve filmu několikrát přímo či nepřímo zazní – vše je totiž otázkou perspektivy. Z odsunu nedělají téma ani české, ani německé – ale společné. Tedy přesně takové, jakým skutečně je.”

Zvláštní cena Mileny Jesenské 

Zvláštní cenu Mileny Jesenské získala autorská trojice ze studia artyčok.tv a spolku Architekti bez hranic: Karolína Kripnerová, Janek RousVojtěch Sigmund. Tématem jejich příspěvku Architektura soužití je občanská angažovanost, usilující o vznik takových veřejných prostorů, které reagují na aktuální potřeby společnosti a snaží se nacházet fungující smysluplné alternativy ke starým zkostnatělým strukturám. To vše na příkladu ostravské osady Bedřiška a mnichovského kulturního centra Bellevue di Monaco. “Je to přesvědčivé povzbuzení k tomu vytvářet autonomní a lidsky důstojné prostory pro život a také impuls pro nové sebepojetí architektury,” za porotu uvedl Christoph Scheffer z rozhlasové staniceHessischer Rundfunk.

Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost 

Nositelem zvláštního ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost se v roce 2021 stal Steffen Neumann. Tento novinář se pravidelně pohybuje mezi Drážďany, Prahou a česko-německým pohraničím, pravidelně přináší informace o tom, co se v prostoru děje. Díky svému “pendlování” je neustále v kontaktu s oběma stranami: a dovede poctivě zachytit dění u jedněch sousedů – a přiblížit je druhým sousedům tak, že zaručeně vzbudí jejich zájem a zvědavost. Jeho záběr je široký nejenom prostorově, ale také tematicky.„Svým neopakovatelným způsobem, propojením na všechny strany, svými aktivitami a příspěvky doprovázel Steffen Neumann v uplynulých letech neobyčejně vytrvale a intenzivně sbližování České republiky a Německa. Pomohl tomu, že si jsou Češi a Němci nyní tak blízko, jako tomu v dějinách nikdy nebylo,” vyzdvihla Neumannovy zásluhy členka poroty Bogna Koreng z rozhlasové stanice MDR.

Fotky ze slavnostního udělení ceny
Vítězové 2021
Porota