Česko-německá novinářská cena 2022 udělena

(Praha/Bamberk) Česko-německý fond budoucnosti v pátek večer udílel v německém Bamberku na severu Bavorska Česko-německou novinářskou cenu 2022. V rámci slavnostní inscenace v historické budově bývalé bamberské elektrárny bylo za přítomnosti řady novinářů, čestných hostů a široké veřejnosti z obou zemí osmi cenami oceněno celkem devět českých a německých autorů. V živém přenosu mohli předávání cen sledovat nejen přítomní hosté, ale i televizní diváci v obou zemích.  Přenos slavnostního večera nabídla na své online platformě kupříkladu německá televizní stanice MDR.

Z celkem 73 zaslaných příspěvků si ceny v kategoriích text, audio a multimédia odnesli tito vítězové: Jan Brož (Hrot), Kilian Kirchgeßner (Brand eins), Jolana Matějková (Česká televize), Christian Stücken (Bayerischer Rundfunk), Štěpán Vizi/ Filip Rambousek (Radio Prague International) a Kilian Kirchgeßner (Deutschlandfunk). Zvláštní cenu Mileny Jesenské obdržela Magdalena Fajtová (Český rozhlas Plus). Čestné ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost získala Lída Rakušanová.

„V průběhu posledního roku otřásla českou i německou společností především válka na Ukrajině a její mnohočetné dopady. V době množících se krizí a globálních hrozeb je dnes čím dál zřetelnější, jak velmi je potřeba soudržnosti, přeshraniční spolupráce, vzájemné inspirace a rozšíření vlastních obzorů při hledání společných odpovědí na problémy, které hranice neznají. Přihlášené příspěvky se tentokrát na příkladu konkrétních, individuálních osudů zabývají nejen společnou historií, ale celá řada z nich reflektuje zejména aktuální palčivá témata, s kterými dnes zápolíme,“ uvedli za Česko-německý fond budoucnosti ředitelé Petra ErnstbergerTomáš Jelínek. „Nezbytná je přitom zodpovědná žurnalistika, která se nespokojí s jednoduchými odpověďmi. Naopak, kvalitní novinařina  informuje bez zaujetí, objasňuje širší souvislosti, zjišťuje příčiny a napomáhá tak sblížení postojů obou stran.“

Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek

Slavnostní udílení cen zahájila proslovem spisovatelka, historička a publicistka Alena Wagnerová

„Za více než padesát let, co žiji v Německu i v České republice a působím jako autorka, novinářka a orální historička, jsem vedla mnoho rozhovorů s lidmi, často neznámými, ale tak důležitými, kteří jako jednotlivci hodně pohnuli česko-německými vztahy. Jeden z nejdůležitějších a bohužel někdy i nebezpečných úkolů novinářů je nepředpojaté hledání dobra a pravdivého. Není proto náhodou, že jsem se intenzivně zabývala příběhem vynikající a neobyčejně odvážné novinářky Mileny Jesenské, po níž je pojmenována zvláštní cena této soutěže, a přiblížila její životopis německému publiku.“

Alena Wagnerová

Česko-německou novinářskou cenu uděluje Česko-německý fond budoucnosti společně s novinářskými svazy obou zemí (Deutscher Journalistenverband a Syndikát novinářů ČR).

Vítězky a vítězové 

Kategorie Text

Českou cenu v kategorii text byl vyznamenán Jan Brož za svůj článek Putinovi ruští Němci a odpůrci uveřejněný 9. května 2022 v týdeníku Hrot, v němž představuje, jak se proměňuje situace tzv. ruských Němců žijících v Berlíně po započetí války na Ukrajině. „Jan Brož ve své reportáži nabízí českým čtenářům ojedinělou příležitost seznámit se blíže s ruskou komunitou v Berlíně. To je nanejvýš důležité ve výjimečné době, kdy Německo přehodnocuje svůj letitý vztah k Moskvě,“ uvedl Adam Černý ze Syndikátu novinářů ve svém laudatiu.

Německá cena v kategorii text byla udělena Kilianu Kirchgeßnerovi za článek Du musst aufhören zu denken, dass jeder westliche Unternehmer dreimal klüger ist als Du [Musíš si přestat myslet, že každý západní podnikatel je třikrát chytřejší než ty], který otiskl 1. srpna 2021 ekonomický měsíčník Brand eins. V něm Kilian Kirchgeßner představil německým čtenářům profil českého podnikatele, Tomáše Čupra, majitele Rohlíku.cz, který se po úspěchu doma rozhodl expandovat i na německé trhy. „Kirchgeßner si vybral velmi dobrý příběh, příběh technologického startupu, příběh moderního Česka, který se liší od témat obvykle spojovaných v německé veřejnosti s východními sousedy,“ zhodnotil zástupce poroty Tomáš Lindner, redaktor týdeníku Respekt.

Kategorie Multimédia

V kategorii multimédia cenu získal Christian Stücken za dokument Der Todesflug von Marienbad: Was geschah an Bord der Turbolet L410? [Let smrti z Mariánských Lázní: Co se stalo na palubě letadla Turbolet L410?], který dne 8. června 2021 odvysílala televizní stanice BR Fernsehen. Prostřednictvím svého filmu autor přibližuje výjimečný příběh únosu letadla mladými Čechoslováky v roce 1972. „Jeho příběh vypráví o zdařilém útěku přes hranice mezi Československem a Spolkovou republikou Německo, který však skončil tragicky. Christian Stücken provádí rozsáhlý a podrobný výzkum toho, co se tenkrát v letadle událo a jaké byly další osudy deseti únosců a únoskyň. Jeho film udržuje diváka v napětí a přitom zůstává dobře vybalancovaný. Dotýká se citů, aniž by šel za hranu. Je to prostě velmi zdařilý žurnalistický počin,“ odůvodnil rozhodnutí zástupce poroty Peter Lange, bývalý pražský korespondent ARD a Deutschlandradio.

Českou vítězkou v této kategorii se stala Jolana Matějková za dokument Čas slavit a zpívat, který odvysílala Česká televize 14. května 2022. Autorka zachytila příběh Heleny Klímové, která strávila dětství za druhé světové války v sirotčinci a dnes pomáhá ostatním jako psychoterapeutka. Blanka Závitkovská, zahraniční redaktorka České televize, za porotu zdůvodnila udělení ceny autorce následovně: „Jolana Matějková bez patosu a nostalgie vykreslila portrét ženy s nelehkým osudem a bohatým životem. Zvolila formu osobní zpovědi protagonistky a citlivě vedenou kamerou dokázala zachytit pozitivní atmosféru, kterou kolem sebe šíří. Divákům tak odkrývá mnohovrstevnatý obraz empatické ženy, křehké bytosti, silné osobnosti a uznávané terapeutky.“

Kategorie Audio

Českou cenu v kategorii audio získala dvojice Štěpán Vizi a Filip Rambousek za první česko-německý klima-podcast Karbon, konkrétně za díl Ztrácíme půdu pod nohama: jak zemědělství proměňuje klima a naši krajinu, kterou odvysílala 26. listopadu 2021 stanice Radio Prague International. Autoři se v tomto dílu společně s odborníky z německé i české strany zabývají vztahem zemědělství a životního prostředí. „U dvou tak zásadních témat současnosti, jakými jsou klima a energetika, u dvou tak silně propojených sousedních zemí, jako jsou Česko s Německem, je proto nesmírně důležité tyto přístupy přibližovat druhé straně, aby nedocházelo k vzájemnému nepochopení. Právě to dělá česko-německý klimatický podcast Karbon autorů Štěpána Viziho a Filipa Rambouska. Jelikož se jedná o první takto zaměřený a dvojjazyčný audioprojekt v Česku, jde o počin doslova průkopnický,“ uvedl za porotu Filip Nerad, z Českého rozhlasu.

Německou cenu získal Kilian Kirchgeßner za svůj rozhlasový příspěvek Brutalistische Zeitzeugen: Tschechiens Umgang mit der Architektur des Kommunismus [Němí svědci brutalismu – český přístup k architektuře z dob komunismu], který odvysílala stanice Deutschlandfunk 27. listopadu 2021. Autor seznámil německé posluchače s brutalistickými stavbami českých architektů, ale i s lidmi, kteří si této architektury cení a zasazují se o její zachování. „Tuto architekturu a nové povědomí o jejím významu v dnešní České republice přibližuje Kilian Kirchgeßner německým rozhlasovým posluchačům zábavnou a fundovanou formou. Dozvídáme se, že mladá generace v České republice už nevnímá stavby ve stylu brutalismu jako ošklivé pozůstatky komunismu, ale objevuje v nich krásu surového pohledového betonu a expresivních moderních forem,” říká ve svém laudatiu Christoph Scheffer, z rozhlasové stanice Hessischer Rundfunk.

Zvláštní cena Mileny Jesenské 

Zvláštní cenu Mileny Jesenské získala Magdalena Fajtová za reportáž Zastřelil se jako voják Wehrmachtu a osmdesát let o něm nikdo nic nevěděl. Pak se ale našla jeho vojenská karta, kterou odvysílal Český rozhlas 28. května 2022. Magdalena Fajtová zprostředkovala posluchačům pátrání po osudu svého pradědečka, který spáchal sebevraždu jako voják německé armády za druhé světové války. „Pátrání po pradědečkově osudu provází několik témat: jednak otázka národnostní příslušnosti, nakolik je vágní, když jí lidé – konkrétně v pohraničí – nepřikládají žádnou váhu a vyrůstají dvojjazyčně. Dále pak otázka, jakým způsobem se vlastně určuje sounáležitost a z ní plynoucí důsledky, uvěznění v systémech a v rámci společenských tlaků, ztráta domova a důstojnosti v důsledku ničivé války, vyhnání a opětovné získání českého občanství a konečně osobní odpovědnost za vlastní činy. Autorka zbytečně nezahlcuje fakty a nevrství je a nechává hodnocení na nás, posluchačích,“ uvedla za porotu Bogna Koreng z rozhlasové stanice MDR.

Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost 

Nositelkou zvláštního ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost se v roce 2022 stala Lída Rakušanová, česká novinářka a spisovatelka, která v roce 1968 emigrovala do Spolkové republiky, pracovala pro Rádio Svobodná Evropa v Mnichově a dodnes pravidelně komentuje dění v Německu a v České republice. „Téměř celý svůj profesní život zasvětila česko-německým vztahům, ať už v Rádiu Svobodná Evropa, denících Tagesspiegel, Passauer Neue Presse nebo v Českém rozhlase a televizi. Rakušanová přitom vždy usiluje o objasnění, pochopení a porozumění. Myslí na své publikum a dbá na to, aby se věnovala tématům, která danou cílovou skupinu jednoznačně zajímají. Bez ohledu na to, zda se obrací na české nebo německé čtenáře a posluchače,“ vyzdvihla zásluhy Rakušanové členka poroty Libuše Černá z Deutscher Journalistenverband.

Vítězové 2022
Porota
Fotogalerie