Známe finalisty Česko-německé novinářské ceny 2020

Z celkem 111 přihlášených soutěžních příspěvků vybrala porota finalisty Česko-německé novinářské ceny 2020.

Kategorie text (CZ)

Kategorie text (DE)

  • Alexandra MostýnTotgesagte leben länger, die tageszeitung, 18.11.2019
  • Arthur Schnabl: Diese wilde, bescheidene Schönheit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14. 5. 2020

Kategorie audio (CZ)

  • Václav Jabůrek: Pád Berlínské zdi po 30 letech, Český rozhlas, 12. 11. 2019
  • Lukáš Milota: Smutné česko-bavorské příhraničí v časech koronaviru, Český rozhlas Plzeň, 28.4.2020
  • Pavel Šuba: Morgenland, Český rozhlas Plus, 1. 1. 2020

Kategorie audio (DE)

Kategorie multimédia (CZ)

Kategorie multimédia (DE)

Zvláštní cena Mileny Jesenské

Porota

Porota Česko-německé novinářské ceny je složena z novinářek a novinářů, kteří mají dlouholeté zkušenosti se vztahy mezi oběma zeměmi a hovoří jejich jazyky: Vojtěch Berger, Petr Brod, Daniel Brössler, Libuše Černá, Adam Černý, František Černý, Michael Hiller, dr. Anneke Hudalla, Karel Hvížďala, Bogna Koreng, dr. Peter Lange, Bára Procházková, Lída Rakušanová, Christoph Scheffer a Blanka Závitkovská.

Cena

Česko-německou novinářskou cenu od roku 2016 každoročně uděluje Česko-německý fond budoucnosti společně s novinářskými svazy v Německu (DJV) a Česku (Syndikát novinářů ČR) novinářkám a novinářům, kteří diferencovaným a do souvislostí zasazeným zpravodajstvím přispívají k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci.

Oceněny jsou nejlepší české a německé příspěvky v kategoriích text, audio a multimédia. Zvláštní cenou Mileny Jesenské jsou nadto oceněny aktuální příspěvky zabývající se občanskou odvahou, porozuměním či tolerancí.

Zvláštním oceněním za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost chtějí pořadatelé ceny kromě toho vyznamenat novinářky a novináře, kteří se v delším časovém období zasazují o lepší porozumění mezi Čechy a Němci.

Vítězky a vítězové Česko-německé novinářské ceny 2020 budou vyhlášeni v listopadu.