Vyhlásili jsme soutěž o Česko-německou novinářskou cenu 2022!

Tisková zpráva, 2. května 2022

(Praha) Startuje soutěž o Česko-německou novinářskou cenu 2022. Do 30. 6. 2022 lze podávat nebo nominovat příspěvky z posledních 12 měsíců v kategoriích text, audio a multimédia (včetně televize), zohledněny budou i nové a/ nebo crossmediální novinářské formáty. 

Touto cenou oceňuje Česko-německý fond budoucnosti společně s novinářskými svazy obou zemí – Syndikátem novinářů ČR a DJV – od roku 2016 novinářky a novináře, kteří nad rámec standardního zpravodajství veřejnosti přibližují události a lidi v sousední zemi a do souvislostí zasazeným, diferencovaným přístupem přispívají k hlubšímu vzájemnému porozumění. Předmětem příspěvků mohou být i rozličné aspekty česko-německých vztahů v mezinárodním kontextu.

Válka na Ukrajině přivedla do mezní situace nejenom novináře a novinářky přímo na místě, ale novinařinu celkově. S dosud nevídanou silou tak vidíme význam nezkresleného zpravodajství. Válka a reakce na ni zároveň vystavuje naši soudržnost i vztahy mezi Čechy a Němci novým zkouškám. Novináři a novinářky z obou zemí mají v těchto dobách všeobecného znejistění a zpochybnění zavedených postojů o to důležitější roli, aby se dívali za hranici a kritickým, ale nepředpojatým pohledem napomáhali pochopení postojů obou stran. Právě tento přístup k novinařině chceme Česko-německou novinářskou cenou ocenit a dále povzbudit.“

Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek, ředitele Česko-německého fondu budoucnosti

Výše finanční odměny v každé kategorii činí 2000 eur. Zvláštní cenou Mileny Jesenské porota nadto každoročně oceňuje novinářský příspěvek zabývající se z aktuální perspektivy tématy, jako je občanská odvaha, multikulturní porozumění či tolerance.

Kromě toho může porota nedotovanýmzvláštním oceněním za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost vyznamenat osobnost nebo redakci, které se v delším časovém období zasloužily o diferencované vzájemné vnímání.

Příspěvek do soutěže může přihlásit jeho autor, ale také redakce či třetí osoby. Do soutěže mohou být přihlášeny nejvýše dva příspěvky jednoho autora v každé kategorii. Mimořádné ocenění může být uděleno pouze na základě nominace třetí osobou.

Všechny příspěvky mohou být podány nebo nominovány prostřednictvím online formuláře.

Krátké video s ohlédnutím za posledním ročníkem naleznete zde:
https://youtu.be/tl18wHxWinQ

Porota Česko-německé novinářské ceny 2022:

Kategorie text:
Petr Brod (novinář a publicista)
Daniel Brössler (Süddeutsche Zeitung)
Adam Černý (Hospodářské noviny, předseda Syndikátu novinářů ČR)
Anneke Hudalla (n-ost)
Tomáš Lindner (Respekt)

Kategorie audio:
Libuše Černá (DJV, komise pro evropskou spolupráci)
Markéta Kachlíková (Český rozhlas/ Radio Prague International)
Bogna Koreng (MDR-Studio Bautzen)
Filip Nerad (Český rozhlas)
Christoph Scheffer (Hessischer Rundfunk)

Kategorie multimédia:
Michael Hiller (novinář, bývalý ředitel DJV Sasko)
Veronika Kupková (nezávislá novinářka)
Peter Lange (zpravodaj rozhlasové stanice ARD a Deutschlandradio v Praze)
Anne Webert (zástupkyně ředitele DJV)
Blanka Závitkovská (Česká televize)

Kontakt:
Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
tel: +420 737 505 79
www.fondbudoucnosti.cz
www.cesko-nemecka-novinarska-cena.cz