Vyhlásili jsme soutěž o Česko-německou novinářskou cenu 2024

Tisková zpráva, 3. května 2024

(Praha) Česko-německý fond budoucnosti vyhlašuje už podeváté Česko-německou novinářskou cenu. Ocenění čekají na novináře, kteří mají originální pohled na témata v sousední zemi a umí je poutavě zpracovat. Příspěvky, reportáže nebo dokumentární filmy zasazené do širších souvislostí a aktuálního dění pomáhají rozvíjet vztahy mezi Čechy a Němci.

Do 30. června 2024 je možné přihlásit nebo navrhnout příspěvky v kategoriích: text, audio nebo audiovizuální a multimediální tvorba. Kromě toho Zvláštní cena Mileny Jesenské ocení příspěvek, který z dnešní perspektivy reflektuje občanskou společnost, multikulturní porozumění a toleranci.

Vítěz každé kategorie získá finanční odměnu 2 000 eur.

Česko-německý fond budoucnosti spolu s novinářskými svazy obou zemí, Syndikátem novinářů ČR a DJV, tuto cenu každoročně uděluje redaktorkám a redaktorům, kteří dokáží veřejnosti přiblížit události nebo česko-německé aspekty v mezinárodním kontextu.

„Cílem této ceny je motivovat novináře, aby objevovali nová témata v sousední zemi a zamýšleli se nad tím, jakou formou je co nejpoutavěji předat čtenářům, posluchačům nebo divákům. Moderní technologie jim nabízejí nové nástroje a možnosti. Nedokáží ale nahradit lidskou vytrvalost a touhu dostat se k jádru události a vyprávět příběh, který posiluje česko-německé vazby. Chceme podpořit poctivou novinařinu a její tvůrce, dát jim tím najevo, že jejich práce má smysl.“

Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek, ředitelé Česko-německého fondu budoucnosti

Příspěvek do soutěže může přihlásit sám autor, redakce nebo třetí strana. Jeden autor může mít nejvýše dva příspěvky v každé kategorii.

Přihlášky je možné zasílat prostřednictvím online formuláře.

Text vyhlášení soutěže, podmínky účasti a další informace k Česko-německé novinářské ceně najdete na internetových stránkách https://cesko-nemecka-novinarska-cena.cz.

Porota Česko-německé novinářské ceny 2024:

Kategorie text:
Petr Brod (novinář a publicista)
Daniel Brössler (Süddeutsche Zeitung)
Adam Černý (Hospodářské noviny, předseda Syndikátu novinářů ČR)
Anneke Hudalla (n-ost)
Tomáš Lindner (Respekt)

Kategorie audio:
Libuše Černá (DJV, komise pro evropskou spolupráci)
Kilian Kirchgeßner (nezávislý korespondent, Praha)
Filip Nerad (Český rozhlas)
Lída Rakušanová (novinářka a spisovatelka)
Christoph Scheffer (Hessischer Rundfunk)

Kategorie multimédia:
Michael Hiller (bývalý ředitel DJV Sasko)
Bogna Koreng (MDR-Studio Bautzen)
Veronika Kupková (nezávislá novinářka)
Peter Lange (bývalý zpravodaj rozhlasové stanice ARD a Deutschlandradio v Praze)
Anne Webert (zástupkyně ředitele DJV)
Hynek Spurný (Institut dokumentárního filmu)

Kontakt

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
tel: +420 737 505 790
www.fondbudoucnosti.cz
www.cesko-nemecka-novinarska-cena.cz