Známe finalisty Česko-německé novinářské ceny 2022

Tisková zpráva, 29. září 2022

(Praha) Z celkem 73 přihlášených soutěžních příspěvků vybrala porota finalisty Česko-německé novinářské ceny 2022. 

Kategorie text (CZ)

Jan Brož: Putinovi ruští Němci a odpůrci, Hrot, 09.05.2022
Petra Dvořáková: Jak se cítí migrantky v německém sexbyznysu, Deník Referendum, 10.02.2022 
Matěj Forejt: Rozporuplný svět Williho Sitteho, Artalk.cz, 18.11.2021

Kategorie text (DE)

Kilian Kirchgeßner: „Du musst aufhören zu denken, dass jeder westliche Unternehmer dreimalklüger ist als Du“, Brand eins, 01.08.2021
Martin Nejezchleba: Kennen wir uns?, DIE ZEIT, 24.02.2022

Kategorie audio (CZ)

Magdalena Fajtová: Zastřelil se jako voják Wehrmachtu a osmdesát let o něm nikdo nic nevěděl. Pak se ale našla jeho vojenská karta, Český rozhlas Plus, 28.05.2022
Jan Sedmidubský: Čtvrt století po česko-německé deklaraci, Český rozhlas Plus, 28.01.2022
Štěpán Vizi/ Filip Rambousek: Ztrácíme půdu pod nohama: jak zemědělství proměňuje klima a naši krajinu, Radio Prague International, 26.11.2021

Kategorie audio (DE)

Ferdinand Hauser:Gemeinsam gegen die Wohnungsnot: Zu Besuch auf der Baustelle des ersten Hausprojekts in Tschechien, Radio Prague International, 26.05.2022
Kilian Kirchgeßner: Brutalistische Zeitzeugen: Tschechiens Umgang mit der Architektur des Kommunismus, Deutschlandfunk, 27.11.2021
Roman Nuck/ Holger Lühmann: Mensch Nachbar extra: Was kommt nach der Kohle, MDR Sachsenradio, 27.12.2021

Kategorie multimédia (CZ)

Ondřej Kavan/ Martin Vaško: DFC: Legenda se vrací / DFC: Die Legende kehrt zurück, vimeo, 01.06.2022
Jolana Matějková: Čas slavit a zpívat, Česká televize, 14.05.2022
Ondřej Valchař: Kde domov můj? / Die verlorene Heimat, youtube, 20.10.2021

Kategorie multimédia (DE)

Oliver Halmburger: Europas tödlichste Grenze (ARTE) / Vergessene Grenze (ARD), Arte/ Das Erste, 22.03.2022
Christoph David Schumacher, Eine Reise gegen das Vergessen, youtube, 2.7.2021
Christian Stücken: Der Todesflug von Marienbad: Was geschah an Bord der Turbolet L410?, BR Fernsehen, 08.06.2022 

Finalisté pro zvláštní cenu Mileny Jesenské

Magdalena Fajtová: Zastřelil se jako voják Wehrmachtu a osmdesát let o něm nikdo nic nevěděl. Pak se ale našla jeho vojenská karta, Český rozhlas Plus, 28.05.2022
Christoph David Schumacher, Eine Reise gegen das Vergessen, youtube, 2.7.2021

Porota

Porota Česko-německé novinářské ceny je složena z novinářek a novinářů, kteří mají dlouholeté zkušenosti se vztahy mezi oběma zeměmi a hovoří jejich jazyky:  Peter Brod, Daniel Brössler, Libuše Černá, Adam Černý, Michael Hiller, Dr. Anneke Hudalla, Markéta Kachlíková, Bogna Koreng, Veronika Kupková, Dr. Peter Lange, Tomáš Lindner, Filip Nerad, Christoph Scheffer, Anne Webert und Blanka Závitkovská.

Cena

Česko-německou novinářskou cenu od roku 2016 každoročně uděluje Česko-německý fond budoucnosti společně s novinářskými svazy v Německu (DJV) a Česku (Syndikát novinářů ČR) novinářkám a novinářům, kteří diferencovaným a do souvislostí zasazeným zpravodajstvím přispívají k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci.

Oceněny jsou nejlepší české a německé příspěvky v kategoriích text, audio a multimédia. Zvláštní cenou Mileny Jesenské jsou nadto oceněny aktuální příspěvky zabývající se občanskou odvahou, porozuměním či tolerancí.

Zvláštním oceněním za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost chtějí pořadatelé ceny kromě toho vyznamenat novinářky a novináře, kteří se v delším časovém období zasazují o lepší porozumění mezi Čechy a Němci.

Vítězky a vítězové Česko-německé novinářské ceny 2022 budou vyhlášeni v listopadu.

Bližší informace k porotě

Shortlist

Kontakt:
Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
tel: +420 737 505 79
www.fondbudoucnosti.cz
www.cesko-nemecka-novinarska-cena.cz