Cena

 

Česko-německou novinářskou cenou budou oceněny novinářky a novináře informující diferencovaně a bez stereotypů o sousední zemi a přispívají tak k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci.

Cena je vypisována jednou ročně ve třech kategoriích – text, audio a multimédia (včetně TV). Bude udělena nejlepšímu českému a nejlepšímu německému příspěvku v dané kategorii.

Příspěvky by měly probouzet zájem o sousední zemi, rozšiřovat poznání její společnosti, politiky, hospodářství, dějin a kultury a přibližovat každodenní život lidí na druhé straně hranice.

Zvláštní cenou Mileny Jesenské bude nadto oceněn jeden český anebo německý příspěvek, zabývající se zvláště přínosným způsobem a se vztahem k aktuálnímu dění tématy, jako je občanská odvaha a multikulturní porozumění či tolerance.

Autoři vítězných příspěvků budou oceněni finanční odměnou ve výši 2000 euro.

Zvláštním oceněním za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost můžou být ocenění i novinářky a novináři či novinářské formáty, kteří se v delším časovém období a mimořádným způsobem zasloužili o diferencované zpravodajství o sousední zemi a/nebo o spoečném soužití Čechů a Němců v Evropě.

pořadatelé

statut