Podmínky účasti na Česko-německé novinářské ceně 2019

 
  • Přihlášené příspěvky musí být poprvé publikovány v českojazyčném nebo německojazyčném médiu nebo na internetu v období mezi 1. červencem 2018 a 30. červnem 2019.

  • Každý autor smí v každé ze tří kategorií přihlásit pouze jeden příspěvek.

  • Přihlášeny mohou být také společné příspěvky od maximálně dvou autorů.

  • Příspěvek do soutěže může přihlásit jeho autor, redakce či třetí osoby, pokud je s tím autor srozuměn.

  • Nositelé ceny z předchozích třech let jsou vyloučeni z účasti v kategorii, ve které byli oceněni.


Konečným termínem podání přihlášky je 30. 6. 2019.

Neúplné nebo chybné přihlášky nebudou zohledněny. Nepravdivé údaje jsou důvodem k vyloučení ze soutěže. Právní cesta je vyloučena. Příspěvky autorů, kteří jsou v daném období členy poroty, se nemohou o ceny ucházet.

 
Kategorie text

Přihlášené příspěvky musí být poprvé publikovány v českojazyčném nebo německojazyčném médiu v období mezi 1. červencem 2018 a 30. červnem 2019.
Ze soutěže jsou vyloučeny příspěvky publikované v zaměstnaneckých, spolkových nebo zákaznických médiích.
Psané příspěvky předkládejte ve formátu PDF online.
Dokument PDF musí být identický s publikovaným originálem, přičemž musí být zřejmé jeho datum a zdroj.

Kategorie audio

Přihlášené příspěvky musí být poprvé odvysílany v českojazyčném nebo německojazyčném médiu v období mezi 1. červencem 2018 a 30. červnem 2019. Délka příspěvků nesmí přesáhnout 55 minut.
Ze soutěže jsou vyloučeny příspěvky publikované v zaměstnaneckých, spolkových nebo zákaznických médiích.
Audio příspěvky předkládejte ve formátu mp3 společně s příslušným manuskriptem ve formátu PDF online.

Kategorie multimédia

Přihlášené příspěvky musí být poprvé publikovany v českojazyčném nebo německojazyčném médiu v období mezi 1. červencem 2018 a 30. červnem 2019. Délka příspěvků nesmí přesáhnout 45 minut.
Ze soutěže jsou vyloučeny příspěvky publikované v zaměstnaneckých, spolkových nebo zákaznických médiích.  
 Multimediální příspěvky předkládejte ve formátu MPG nebo AVI společně s příslušným manuskriptem ve formátu PDF online.

Autorská práva

Autorská práva účastníků zůstávají u zaslaných příspěvků zachována. Přihláškou do soutěže je pořadatelům soutěže poskytnuto právo k uveřejnění zaslaných psaných příspěvků, audio příspěvků nebo multimediálních příspěvků v rámci Česko-německé novinářské ceny a s ní souvisejících publikací.
Oceněné příspěvky mohou organizátoři soutěže uveřejnit v jejich celé podobě nebo jejich části ve vlastních tištěných nebo online publikacích souvisejících s Česko-německou novinářskou cenou.
Přihlášením uchazeč potvrzuje, že s podmínkami účasti souhlasí.