Till Janzer: Radio Prag International

Till Janzer získává zvláštní ocenění 2023 za dlouholetou vynikající novinářskou práci. Spolu se svým týmem z redakce Radio Prag International přináší posluchačům aktuální dění z České republiky a informuje o těchto událostech v německém jazyce.

Mít každý den zpravodajství o České republice v německém jazyce je nesmírně důležité. Je to zásadní předpoklad pro to, aby si obě strany mohly rozumět. Je to zrcadlo k německým médiím, která na věci pohlíží z německého pohledu. My chceme nabídnout i to, jak se na věc dívají Češi, o čem se tady diskutuje.

Till Janzer

Till Janzer: Radio Prag International

Chválit v oslavné řeči jen jednu osobu – takový projev v sobě vždycky skrývá nebezpečí, že se stane předčasným nekrologem. Proto budu nejdřív mluvit o instituci. Mluvíme o německém vysílání Radio Prag International, stanici Českého rozhlasu. Malou redakci aktuálně tvoří tři ženy a dva muži, právě ti každý den otevírají pomyslné okno do České republiky pro německy mluvící svět. V době, kdy jsem sám byl korespondentem v Praze, bylo pro mě německé vysílání Radia Praha nejdůležitějším zdrojem, předčilo dokonce i anglickou verzi zpráv tiskové agentury ČTK. Poctivé rešerše, věcné, informativní, jazykově bezchybné. A navíc obsahově široce rozkročené: česká domácí i zahraniční politika, hospodářství, společnost, kultura a sport. Díky internetu existovala i možnost listovat si v tomto díle a téměř vždy v něm najít nějaké téma. Kdyby se archiv stanice Radia Praha sestavil dohromady, vznikla by tak nejméně pětidílná encyklopedie České republiky v posledních 25 letech. Práce stanice Radio Prag je veřejnoprávní žurnalistika v tom nejlepším smyslu slova: ambiciózní, aktuální, s kontextem a pozadím, inspirativní, informativní a zábavná, zasvěcená dobré věci, sloužící německo-českým vztahům.

Tím se dostáváme k osobě, která za to všechno nese odpovědnost. Od roku 2006 vede německou redakci Radio Prag Till Janzer, který předtím několik let strávil v německých novinách Prager Zeitung, kde získával novinářskou praxi jako voluntér, redaktor a vedoucí vydání. Měl k tomu ty nejlepší předpoklady, protože studoval východoevropské dějiny, slavistiku a hospodářskou politiku ve Freiburgu a Berlíně.

Ale vraťme se zpátky ke stanici Radio Prag. V roce 2006 ještě vysílala svůj program na krátkých vlnách. Je zásluhou Tilla Janzera, že se ujal mediální proměny a dovedl redakci do internetové podoby. Radio Prag v současnosti je rádiem na síti, jeho příspěvky můžete na webové stránce kdykoliv slyšet a číst, nejsou tedy vázány na určitý čas vysílání do éteru. Redakce pod jeho vedením tuto změnu zvládla při zachování novinářské kvality. To všechno velkou měrou přispělo k tomu, že toto vysílání dodnes existuje a věřme, že ještě dlouho existovat bude.

Till Janzer vede tento malý kolektiv už 17 let. Na jeho stylu řízení lidé oceňují především otevřenost a komunikativnost. Dokáže vášnivě bojovat o jazykovou a akustickou přesnost. „Puntičkář“, takovou přezdívku si proto vysloužil od spolupracovníků z technického zázemí. Je kolegiální, někdy se dokáže i pohádat, ale nikdy tím nezatěžuje mezilidské vztahy. Že by tento muž neměl žádná slabá místa? O jednom bych věděl a můžu Vám ho dokonce i prozradit: neumí moc dobře prohrávat, alespoň ne ve fotbale a v kartách. Ale dnes je vítězem. Zvláštní ocenění, v rámci německo-české novinářské ceny, za vynikající dlouholetou žurnalistickou práci získává Till Janzer a celá jeho redakce.

Peter Lange (Laudatio)

Radio Prag v současnosti je rádiem na síti, jeho příspěvky můžete na webové stránce kdykoliv slyšet a číst, nejsou tedy vázány na určitý čas vysílání do éteru. Redakce pod jeho vedením tuto změnu zvládla při zachování novinářské kvality. To všechno velkou měrou přispělo k tomu, že toto vysílání dodnes existuje a věřme, že ještě dlouho existovat bude.

Peter Lange

Pošlete vítězný příspěvek do světa!

Zaujal vás příspěvek? Podělte se o něj s těmi, které by mohl také oslovit!

Autor: Till Janzer

Till Janzer

Till Janzer je od roku 2006 vedoucím německojazyčné redakce Radio Prague International, zahraniční stanice Českého rozhlasu. V Praze žije již 26 let a svou novinářskou kariéru zahájil v roce 1998 v Prager Zeitung, poté přešel do rozhlasu. Ve své novinářské práci považuje za důležité, aby Česká republika měla v přeshraničním dialogu hlas v němčině.