Heidi Wolf: Stavitelka mostů

Nositelkou Zvláštního ocenění za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost se v roce 2020 stala Heidi Wolf. Tato novinářka z česko-bavorského pohraničí zasvětila svůj život tomu, aby se lidé z obou stran hranice mohli lépe poznat – a aby tak železná opona padla nejen politicky a na papíře, ale také v myšlení a vnímání lidí, kteří v těsné blízkosti hranice žijí. 

Jsem novinářka tělem i duši. Chtěla jsem se dozvědět, jak se daří lidem na druhé straně, jak se cítí, jak to u nich vypadá. Všechno tam bylo úplně jiné než u nás, otevřelo mi to úplně nový svět. Byla jsem prostě zvědavá. Chtěla jsem se dozvědět všecko možného a do hloubky. Nechtěla jsem vyprávět jen o hezkých stránkách, ale o životě, jakým opravdu je.

Heidi Wolf

Málokdo dokáže stavět mosty mezi světy tak věrohodně jako Heidi Wolf. Celkem má za sebou na 700 reportáží a příspěvků pro Bavorský rozhlas na téma česko-německé sousedství. Ve svých reportážích se s neobyčejnou empatií věnovala lidem na obou stranách hranice. Jejich všedním starostem a radostem, jejich tradicím a zvykům, jejich snům.

Lída Rakušanová

Heidi Wolf

Na obou stranách česko-německé hranice existuje řada lokálních novinářů, kterým se po pádu železné opony daří úhor česko-německých vztahů zdárně obdělávat. Všichni si zaslouží uznání a obdiv.

Jen málokteří však za sebou zanechají stopu tak výraznou jako Heidi Wolf, redaktorka a reportérka Bavorského rozhlasu pro region Bavorský les, ale také iniciátorka a zprostředkovatelka řady přeshraničních kontaktů a projektů v oblasti kultury, a po pádu železné opony i žádaná moderátorka na česko-německých diskusních pódiích. 

Heidi Wolf zná bavorsko-české pohraničí důvěrně. Z Arnschwangu, jejího rodiště, je to na hraniční přechod ve Folmavě něco málo přes deset kilometrů, ale v době jejího dětství a dospívání tam končil svět. Lidé kolem ní žili zády k železné oponě a dětem vštěpovali, aby se k hranici s Československem, opevněné ostnatým drátem,  neopovážily ani přiblížit, protože jim tam hrozí smrtelné nebezpečí. 

Pro mladou adeptku žurnalistiky byla tato „Terra incognita“ výzvou. Už v 70. letech minulého století, ještě jako studentka a poté redaktorka regionálních novin, se snažila navázat kontakty na české straně hranice a ukázat bavorským čtenářům, že jejich sousedé za železnou oponou nejsou žádné strašidelné přízraky, ale konkrétní lidé z masa a kostí. Šla na to přes umění a přes kulturu, spoluorganizovala umělecké akce, poskytovala svému publiku příležitost k autentickému pohledu na druhou stranu hranice. 

Po pádu železné opony se česko-bavorské pomezí stalo pro Heidi Wolf, už jako redaktorku Bavorského rozhlasu, srdeční záležitostí. Celkem má za sebou na 700 reportáží a příspěvků s touto tématikou. Se svým mikrofonem byla jako reportérka z východního Bavorska samozřejmě u otevírání každého hraničního přechodu, u každé oficiální akce nebo jubilea, ale ve většině svých reportáží se s neobyčejnou empatií věnovala lidem na obou stranách hranice. Jejich všedním starostem a radostem, jejich tradicím a zvykům, jejich snům. 

Nezapomenutelná jsou její rozhlasová putování šumavskou krajinou v kontextu literární historie, v nichž se hranice mezi Šumavou, Bavorským lesem a hornorakouským regionem Mühlviertel na jihočeském pomezí stávají spojnicí fascinujícího celku. Málokdo dokáže stavět mosty mezi světy tak věrohodně jako Heidi Wolf.

Lída Rakušanová (laudatio)

Pošlete vítězný příspěvek do světa!

Zaujal vás příspěvek? Podělte se o něj s těmi, které by mohl také oslovit!

Heidi Wolf

Pro vášnivou novinářku Heidi Wolf znamenalo otevření hranic v roce 1989 možnost objevit stovky zajímavých příběhů, které se ukrývaly na české straně hranice, pouze několik kilometrů od jejího domova v Bavorském lese. Ve své tvorbě se vždy snažila hledat vzájemné porozumění a přispívat k lepšímu sousedství.