Karolína Kripnerová & Janek Rous & Vojtěch Sigmund: Architektura soužití

Občanský aktivismus může mít mnoho podob. Projeví se všude tam, kde lidem není jedno, v jakém prostředí žijí, a rozhodnou se sami přiložit ruku k dílu a přispět k řešení problému, který je pálí. Bytová krize, gentrifikace, dostupnost přijatelného bydlení, sociálně vyloučené lokality – to jsou témata, se kterými se potýkají česká i německá města. Tvůrci ze společnosti artyčok.tv a spolku Architekti bez hranic se ve svém projektu “Architektura soužití” vydali prozkoumat ostravskou osadu Bedřiška a mnichovský Bellevue di Monaco. Přinesli inspirativní a povzbuzující reportáž o tom, že věci nemusí být takové, jak jsme zvyklí, a že moc těch, které se je rozhodnou měnit, dovede být obrovská.

Chtěli jsme ukázat, že dvě skupiny obyvatel, o nichž by každý řekl, ti musí žít odděleně, to dohromady nemůže fungovat, že naopak mohou krásně být spolu a mají se čím obohatit. Hledali jsme formu, jak tyhle inspirativní příběhy předávat.

Karolína Kripnerová

Hodně nás zajímá, jak dokáže architektura a současné umění ovlivňovat řešení hlavně současných sociálních problémů, jaké typy projektů se v Evropě nacházejí, co je ve stadiu zrodu a co už nějakou dobu funguje a může být inspirativní zase pro jiná místa.

Janek Rous

Ve spolku Architekti bez hranic se snažíme iniciovat a realizovat projekty pro znevýhodněné lidi, zároveň, ačkoliv jsme architekti, se snažíme o osvětovou činnost.

Vojtěch Sigmund

Karolína Kripnerová & Janek Rous & Vojtěch Sigmund: Architektura soužití

Janek Rous, Karolína Kripnerová a Vojtěch Sigmund ukazují svým citlivým filmovým portrétem, jak může vznikat architektura soužití: architekti a obyvatelé vytvářejí prostor společně, opatrně a úsporně pracují s tím, co jim bylo svěřeno a dále to rozvíjejí. Je to přesvědčivý pladoyer pro vytváření autonomních a pro člověka důstojných životních prostředí i pro nové sebepojetí architektury.

Christoph Scheffer

Pošlete vítězný příspěvek do světa!

Zaujal vás příspěvek? Podělte se o něj s těmi, které by mohl také oslovit!

Architektura soužití

Autor: Karolína Kripnerová & Janek Rous & Vojtěch Sigmund

Název média: artyčok.tv

Datum zveřejnění: 17. 7. 2020

Karolína Kripnerová & Janek Rous & Vojtěch Sigmund

Karolina Kripnerová je architektkou věnující se sociálním přesahům architektury. Přednáší, píše články a moderuje diskuse o tématech jako je veřejný prostor, bezdomovectví či dostupné bydlení. Je spoluzakladatelkou neziskové organizace Architekti bez hranic. Janek Rous je audiovizuální umělec, pracující většinou s médiem videa či zvuku. V současné době působí na AVU v Praze jako člen Artyčok.TV, platformy pro současné umění a jako pedagog. Ve své praxi se často zaměřuje na sociální témata a problematické společenské jevy. Vojtěch Sigmund je architektem a spoluzakladatelem spolku Architekti bez hranic. Zajímá se o otázky dostupnosti bydlení, propojení sociálních témat a architektury. Jeho velkým tématem je také společenská angažovanost architektů.