Steffen Neumann: Novinář-Pendler

Steffen Neumann je pendler. Pendler a novinář. Pravidelně se pohybuje mezi Drážďany, Prahou a česko-německým pohraničím, pravidelně přináší informace o tom, co se v prostoru děje. Díky svému “pendlování” je neustále v kontaktu s oběma stranami: a dovede poctivě zachytit dění u jedněch sousedů – a přiblížit je druhým sousedům tak, že zaručeně vzbudí jejich zájem a zvědavost. Jeho záběr je široký nejenom prostorově, ale také tematicky.

Samozřejmě přihlížím k tomu, co čtenáře zajímá, což je díky Facebooku a sociálním sítím jednodušší. Ale snažím se také trochu jít proti proudu. Ukazovat, že v Česku nejsou jen rozbitá místa, ale že tu něco vzniká. Že v severních Čechách není jen průmysl, ale že se mladí lidé stěhují na venkov a něco budují. Že Němci jsou zde vítáni a že se hodně přemýšlí o bolestné historii, že se s ní Češi vyrovnávají. A to bych rád sdělil.


Steffen Neumann
Bogna Koreng

Svým neopakovatelným způsobem, propojením na všechny strany, svými aktivitami a příspěvky doprovázel Steffen Neumann v uplynulých letech neobyčejně vytrvale a intenzivně sbližování České republiky a Německa. Pomohl tomu, že si jsou Češi a Němci nyní tak blízko, jako tomu v dějinách nikdy nebylo.


Bogna Koreng

Steffen Neumann

„Dobri den, já jsem Steffen – a taky dělám reportéra pro Sächsische Zeitung“, tak jednoduše a přímočaře jsme se seznámili na jedné akci na Saském státním zastupitelství v Praze. Pro novináře z bezprostředního příhraničí neexistuje asi žádná důležitá německo-česká událost, kterou by nesledoval.

Mezi kolegy je považován za velmi příjemného a kompetentního v záležitostech týkajících se České republiky. Jen to, že je člověk příjemný, však na získání žádného ocenění nestačí. To dostává pro kontinuitu své práce a zejména hloubku, kterou vkládá do svého novinářského zpravodajství. 

Mluvím o skutečném pendlerovi mezi zeměmi, jazyky, a tedy i životními světy: Steffen Neumann. Je to novinář a velmi aktivní tvůrce kontaktů a nových spojení. Steffen Neumann pracuje jako korespondent pro Sächsische Zeitung v České republice a jako novinář na volné noze. Je také členem novinářské sítě Journalistennetzwerk für Osteuropa-Berichterstattung n-ost, členem Německé společnosti pro východní Evropu a německého Svazu novinářů. A abychom nezapomněli – Steffen Neumann je také šéfredaktorem měsíčníku Landesecho, který vychází v německém jazyce v Praze.

Je tedy zřejmé, kde leží jeho zájmy a jakým směrem se jeho práce ubírá: i když novinářské roviny jsou zcela odlišné: Šéfredaktor v Praze, zpravodaj v sasko-českém pohraničí a také reportér v českých médiích – včetně sociálních sítí – má vždy jednu hlavní starost: aby lidé na obou stranách německo-české hranice dostávali pravidelné informace o svých sousedech. Tím pečuje o to, aby se zvýšilo vzájemné porozumění.

Téměř nenápadný, přesto však neustále přítomný, pátrá po příbězích z každodenního života lidí v českém regionu, vypráví neobyčejné i obyčejné příběhy, činí politiku srozumitelnější, poskytuje základní informace. Má blízko k lidem. S bdělýma očima a pozorným nasloucháním – pendluje mezi Prahou a Drážďanami.

Svými příspěvky přibližuje čtenáři či posluchači mysl a svět svých sousedů. Vyznačují se citlivostí a zároveň hloubkou ostrosti a vzbuzují odpovídající zájem. A mají dosah, pokud se to tak dá říct.

Je tedy nejen novinářem, networkerem, moderátorem různých akcí, vyhledávaným partnerem pro rozhovory, ale také – jak jsme se přesvědčili – specialistou na PR v příhraničí. Nabídka je široká – a přesto konzistentní.

Steffen Neumann svým nenapodobitelným způsobem, prostřednictvím svých kontaktů, aktivit a příspěvků provázel v uplynulých letech mimořádně trvale a intenzivně sbližování obou zemí, České republiky a Německa, a napomáhal tomu, aby se Němci a Češi sblížili více než kdykoli předtím v historii.

Pro tyto rozsáhlé aktivity a neomezené úsilí o budování mostů mezi sousedy se porota Česko-německé novinářské ceny rozhodla, že letošní zvláštní cenu za dlouholetou vynikající novinářskou činnost získá Steffen Neumann. Gratulujeme.

Bogna Koreng (Laudatio)

Pošlete vítězný příspěvek do světa!

Zaujal vás příspěvek? Podělte se o něj s těmi, které by mohl také oslovit!

Steffen Neumann

Steffen Neumann již od roku 2008 působí v Sächsische Zeitung jako zahraniční korespondent z českého pohraničí. V tomto deníku připravuje každý týden stránku reportáží ze sousední země. Jeho druhou vášní je v Česku žijící německá menšina, pro niž již od roku 2017 připravuje jako šéfredaktor časopis Landesecho.