Veronika Kindlová: Českoslovenští Němci odsunutí do NDR

Veronika Kindlová ve svém rozhlasovém příspěvku mapuje celou řadu aspektů spojených s „přesídlováním“ německých obyvatel, kteří po 2. světové válce skončili v tehdejším východním Německu. Oproti sudetoněmecké menšině na západě, především v Bavorsku, se o československých Němcích ve východním bloku dozvídáme v mediálním světě jen velmi málo. Veronika Kindlová tak oslovuje nejen jejich odchod do sovětské okupační zóny a sžívání se s původními obyvateli, ale také odvrácenou stranu života v komunistickém režimu, se kterou se jejich protějšci na druhé straně vnitrostátní hranice nemuseli potýkat.

Veronika Kindlová

Českoslovenští Němci odsunutí do NDR: Mezi funkcionáři východoněmeckého režimu byli i rodáci z Československa

Téma odsunu sudetských Němců z poválečného Československa máme u nás spojené téměř výlučně s osudy lidí, kteří nakonec skončili na území pozdějšího západního Německa, hlavně Bavorska. Zatímco tyto aspekty sudetoněmecké historie byly v české veřejné debatě a mediálním éteru přítomny velmi, téma německy mluvících obyvatel Československa, kteří po skončení druhé světové války zamířili do sovětské okupační zóny, zůstávalo asi z důvodu menší kontroverznosti vždy spíše stranou zájmu.

Filip Nerad

Pošlete vítězný příspěvek do světa!

Zaujal vás příspěvek? Podělte se o něj s těmi, které by mohl také oslovit!

Čeští Němci odsunutí do NDR

Autor: Veronika Kindlová

Název média: Český rozhlas Plus

Datum zveřejnění: 13. 5. 2023

Veronika Kindlová

Veronika Kindlová je externí spolupracovnicí Českého rozhlasu. Pro jeho vysílání připravuje především pořady o historii a podílí se také na vysílání pro německou menšinu. Zaměřuje se zejména na české dějiny 20. století, baví ji zejména jejich pozapomenuté nebo okrajové kapitoly. Vystudovala historii a dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.