Začíná Česko-německá novinářská cena 2020

Startuje soutěž o Česko-německou novinářskou cenu 2020. Příspěvky lze podávat do 30. 6. 2020.  

V rámci pátého ročníku udělí Česko-německý fond budoucnosti společně s novinářskými svazy obou zemí (Syndikát novinářů ČR a DJV) opět celkem osm cen vynikajícím novinářkám a novinářům, kteří svou tvorbou vzbuzují zájem o sousední zemi a diferencovaným a do souvislostí zasazeným zpravodajstvím přispívají k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci.

„Vzájemné vnímání obyvatel obou zemí je v současné době velmi silně ovlivněno koronavirovou krizí, jež, bohužel, podněcuje i již zdánlivě překonané předsudky a kvůli níž se řada médií prioritně zaměřuje na domácí zpravodajství. O to aktuálněji a naléhavěji vnímáme udělení této ceny, kterou chceme povzbudit novináře, zapojující do své práce přeshraniční perspektivu a nepředpojatý pohled,“ uvádějí Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek, ředitelé Česko-německého fondu budoucnosti.

Oceněny budou nejlepší české a německé příspěvky z posledních 12 měsíců v kategoriích text, audio a multimédia (včetně televize)Zvláštní cenou Mileny Jesenské bude nadto oceněn český nebo německý příspěvek, zabývající se zvláště přínosným způsobem a ve vztahu k aktuálnímu dění tématy, jako je občanská odvaha a multikulturní porozumění či tolerance.

Zvláštním oceněním za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost budou kromě toho oceněny také novinářské formáty a novináři, kteří se v delším časovém období zasloužili o diferencované zpravodajství o sousední zemi.
 
Výše finanční odměny v každé kategorii činí 2000 eur, u zvláštního ocenění za dlouhodobou činnost se jedná o nedotované čestné ocenění

Příspěvek do soutěže může přihlásit jeho autor, ale také redakce či třetí osoby. Poprvé mohou být v letošním roce do soutěže přihlášeny dva příspěvky jednoho autora v každé kategorii. Mimořádné ocenění může být uděleno pouze na základě nominace třetí osobou.

Porota Česko-německé novinářské ceny 2020

Kategorie text

Petr Brod (novinář a publicista)
Daniel Brössler (novinář, Süddeutsche Zeitung)
Adam Černý (novinář, Hospodářské noviny, předseda Syndikátu novinářů ČR)
Anneke Hudalla (Evropská akademie Berlín)
Karel Hvížďala (novinář a publicista, Český rozhlas aj.)

Kategorie audio

Libuše Černá (novinářka, Radio Bremen)
František Černý (novinář a bývalý diplomat)
Bogna Koreng (novinářka, MDR-Studio Bautzen)
Lída Rakušanová (volná novinářka, Český rozhlas aj., korespondentka deníku Passauer Neue Presse) 
Christoph Scheffer (novinář, Hessischer Rundfunk)

Kategorie multimédia

Vojtěch Berger (novinář, nezávislý portál hlidacipes.org)
Michael Hiller (novinář, ředitel saského zemského svazu Německého svazu novinářů)
Peter Lange  (zpravodaj rozhlasové stanice ARD a Deutschlandradio v Praze)
Bára Procházková (novinářka, online portál ČT24)
Blanka Závitkovská (novinářka, Česká televize)