Jiří Fiedor: Česko-německé století

Česko-německé vztahy jsou nyní nejlepší v celé historii, opakuje se v poslední době často. Může to znít jako fráze, jako banalita. Jiří Fiedor se ve své sérii dokumentárních filmů, odvysílaných českou televizí, rozhodl zmapovat vývoj vztahů mezi Čechy a Němci z českých zemí. Nešel pouze po velkých událostech, ale zkoumal různé vrstvy vzájemného soužití. Díky tomu, že se nebál dotknout velmi citlivých a dodnes mnohdy bolavých témat, vytvořil unikátní cyklus, který dává tvrzení o „nejlepších vzájemných vztazích v historii“ do potřebného kontextu a zdůvodňuje jeho sílu. 

Pro mě byla výzva pojmenovat a vyvrátit zažité myšlenky ve společnosti, které nejsou pravdivé. Česko-německá historie za posledních sedmdesát let byla plna nespravedlnosti, z jedné i z druhé strany. Mně jde o to na tu nespravedlnost poukázat, aby se jí byl člověk schopen vyvarovat do budoucnosti.

Jiří Fiedor

Česko-německé století

Jak je zmíněno i v závěru oceněné série dokumentů – „stále se najdou skupiny i jedinci, kteří účelově využívají konfliktní historická témata k prosazování svých vlastních zájmů, a tím dobré vztahy mezi Čechy a Němci zpochybňují“. Dokumenty Jiřího Fiedora působí přesně opačně, přivádějí obě strany k sobě, snižují napětí, obrušují hrany nenávisti.

Vojtěch Berger

Pošlete vítězný příspěvek do světa!

Zaujal vás příspěvek? Podělte se o něj s těmi, které by mohl také oslovit!

Česko-německé století

Autor: Jiří Fiedor

Název média: Česká televize

Datum zveřejnění: 6. 11. 2018

Jiří Fiedor

Filmový dokumentarista, spolupracující zejména s Českou televizí, ale také zakladatel, hlava a srdce nakladatelství Pulchra. Před rokem 1989 byl aktivní v disidentských kruzích a stal se signatářem Charty 77.