Tomáš Lindner: Sultán v Berlíně

V době, kdy mnohými evropskými státy otřásala tzv. uprchlická krize, se Tomáš Lindner, redaktor časopisu Respekt, vypravil za Turky do Německa. Právě tato etnická skupina se stala součástí německé společnosti již před několika desítkami let. Najdeme zde proto nespočet příběhů o více či méně zdařilé integraci, jejich možnostech i úskalích. A právě tento pestrý obrázek Lindner českým čtenářům ze zahraničí přiváží: obrázek, který rozhodně není černobílý.

Úkolem článku bylo uprchlickou debatu trochu uklidnit a ukázat různé roviny reality, protože příběh integrace není černobílý. Úkolem novináře je tak trochu ukázat tu pestrost reality. Ubrat emoce, zároveň ale situaci nebarvit na růžovo, aby člověk nenahrával druhé straně, které migraci paušálně odmítá.

Tomáš Lindner

Sultán v Berlíně

Příspěvek Tomáše Lindnera vystihuje nejrůznější názorové proudy v této komunitě v návaznosti na její kořeny v domovině předků i proměny společenských a politických podmínek soužití s majoritní většinovou společností. Oceněný příspěvek výstižně líčí mnohdy ryze osobní dopady aktuálního vývoje v Turecku na vztahy uvnitř nejpočetnější etnické menšiny Spolkové republiky.

Adam Černý

Pošlete vítězný příspěvek do světa!

Zaujal vás příspěvek? Podělte se o něj s těmi, které by mohl také oslovit!

Sultán v Berlíně

Autor: Tomáš Lindner

Název média: Respekt

Datum zveřejnění: 10. 4. 2017

Tomáš Lindner

Tomáš Lindner je od roku 2008 členem redakce Respektu a věnuje se v ní převážně zahraničním tématům. Nejraději píše o Německu, subsaharské Africe a vztahu bohatých a chudých zemí. Za svou práci získal již řadu novinářských ocenění.