Česko-německá novinářská cena

Ocenění pro novináře, kteří diferencovaně a bez předsudků informují o sousední zemi a přispívají tak k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci.

Každoročně je udělována nejlepším českým a německým novinářským počinům, které probouzejí zájem o sousední zemi, rozšiřují poznání její společnosti, politiky, hospodářství, dějin a kultury nebo přibližují každodenní život lidí na druhé straně hranice. 

Do soutěže, kterou vyhlašuje Česko-německý fond budoucnosti společně se Syndikátem novinářů v ČR a Německým svazem novinářů, je možné nominovat příspěvky za předcházející rok od 1. května 2020 do 30. června 2020. Vyhlášení výsledků proběhne 6. listopadu 2020.